THE FINAL COUNTDOWN (Lời Dịch Anh Việt) Europe

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.225
THE FINAL COUNTDOWN
Europe


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/253481355811489/

We're leaving together,
Cùng nhau ta sẽ ra đi,
But still it's farewell
Nhưng vẫn không là biệt li
And maybe we'll come back
Và có lẽ ta sẽ quay bước
To earth, who can tell?
Về thổ hương, ai biết trước?
I guess there is no one to blame
Chừng đoán chẳng còn ai để trách được
We're leaving ground
Nào ta cất cánh bay
Will things ever be the same again?
Liệu tất cả vẫn vậy khi ta trở lại?
It's the final countdown
Giây cuối đếm ngược bắt đầu
The final countdown
Con dường lên những vì sao
Oh Oh Oh
Oh Oh Oh

We're heading for Venus
Ta trực chỉ Vệ Nữ Sao
And still we stand tall
Và đầu vẫn ngẫng cao
'Cause maybe they've seen us
Bởi có lẽ ta được trông dường nào
And welcome us all
Và tất cả ra đón chào
With so many light years to go
Cơ man năm ánh sang phải bay
And things to be found
Biết bao điều phải tìm thấy
I'm sure that we'll all miss her so
Tất cả chắc sẽ nhớ đất mẹ lắm đây
It's the final countdown
Nào đếm ngược từng phút giây
The final countdown
Giây cuối đếm ngược bắt đầu
The final countdown
Con đường lên những vì sao
The final countdown
Viễn trình lên những vì sao

It's the final count down
Giây cuối đếm ngược bắt đầu
We're leaving together
Chúng ta ra đi cùng nhau
The final count down
Viễn trình lên những vì sao
We'll all miss her so
Sẽ nhớ đất mẹ dường nào
It's the final countdown
Giây cuối đếm ngược bắt đầu
It's the final countdown
Viễn trình lên những vì sao
Oh
It's the final countdown, yeah
Giây cuối đếm ngược bắt đầu

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top