SAVING ALL MY LOVE FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) Whitney Houston

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
SAVING ALL MY LOVE FOR YOU
Whitney Houston - 1985
The Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance


Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1VIE7iNRsYx8XVubYI-xooOR8zyJz9UBM/view?usp=sharing

A few stolen moments is all that we share
Khoảnh khắc vụng trộm là tất cả gì mình chung chạ
You've got your family and they need you there
Anh có gia đình, bên đó cần chồng cần cha
Though I've tried to resist being last on your list
Dẫu đã cố để không là tình nhân đội sổ
But no other man's gonna do
Nhưng chẳng đàn ông nào sẽ thế chổ
So I'm saving all my love for you
Trọn tình cho anh thôi cũng là phần số

It's not very easy living all alone
Chẳng dễ lắm sống lẻ thế cô thân
My friends try and tell me find a man of my own
Lũ bạn khuyên tìm cho riêng mình một đấng nam nhân
But each time I try I just break down and cry
Nhưng mỗi lần cố chỉ bất thành khóc ngất
'Cause I'd rather be home feeling blue
Thà cam phận ở nhà chôn sầu cô quạnh
So I'm saving all my love for you
Để riêng tình dành tất cả cho anh

You used to tell me we'd run away together
Xưa anh nói mình sẽ cùng nhau náu về chốn đó
Love gives you the right to be free
Tình ta cho anh quyền buông bỏ
You said be patient just wait a little longer
Thuở đó anh khuyên chỉ chờ thêm chút nữa
But that's just an old fantasy
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng cũ xưa

I've got to get ready just a few minutes more
Dáng nhỏ điểm trang đôi phút tới trông chàng
Gonna get that old feeling when you walk through that door
Đón đợi tình cảm thuở nào khi qua khung cửa đó anh sang
'Cause tonight is the night for feeling alright
Bởi đêm nay là đêm cho yêu đương mỹ mãn
We'll be making love the whole night through
Mình chăn gối mặn nồng thâu đêm suốt sáng
So I'm saving all my love
Vậy dâng trọn cho anh tình nồng
Yes, I'm saving all my love
Vâng, dành cả cho anh tấm lòng
Yes, I'm saving all my love for you
Dạ, hiến trọn cho anh tuổi hồng

No other woman is gonna love you more
Không bóng hồng thương anh hơn như vậy
'Cause tonight is the night that I'm feeling alright
Bởi đêm nay là đêm xúc cảm em dâng ngất trời mây
We'll be making love the whole night through
Ân ái say tình tụi mình thức trắng đêm nay

So I'm saving all my love
Vậy em dành cả cuộc đời
Yes, I'm saving all my love
Vâng, em dành cả thân phận
Yes, I'm saving all my love for you
Dạ, em dành cả tình yêu cho anh

For you
Cho anh
For you
Vì anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

Hiệu chỉnh:
SAVING ALL MY LOVE FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) Whitney Houston
 
×
Quay lại
Top