Nothing's Gonna Change My Love for You (Lời Dịch Anh Việt) George Benson

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.248
NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOUGeorge Benson

If I had to live my life without you near me
Nếu anh phải sống cả cuộc đời không có em bên cạnh
The days would all be empty
Ngày sẽ toàn trơ trọi vắng tanh
The nights would seem so long
Đêm như thể dài vô tận
With you I see forever, oh, so clearly
Giờ có em, anh sẽ mãi, ôi, rõ ngọn ngành
I might have been in love before
Có lẽ đã phải lòng ai trước đây
But it never felt this strong
Nhưng tình chưa đậm sâu như vậy

Our dreams are young and we both know
Hai ta đều thấy mộng mình mơn mởn
They'll take us where we want to go
Sẽ đưa ta về bến mơ ta muốn
Hold me now, touch me now
Giờ ôm anh, chặt vào lòng
I don't want to live without you
Anh không muốn sống thiếu hình bóng em

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
One thing you can be sure of
Một điều em có thể chắc về
I'll never ask for more than your love
Anh sẽ chẳng đòi hỏi nhiều tình em hơn thế

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
The world may change my whole life through
Nhân gian có lẽ đổi thay cả một cuộc đời
But nothing's gonna change my love for you
Nhưng tình yêu cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi

If the road ahead is not so easy
Nhỡ con đường phía trước không quá dễ dàng
Our love will lead the way for us
Tình yêu mình sẽ dẫn lối ta sang
Like a guiding star
Là vì sao đưa lối
I'll be there for you if you should need me
Anh vượt nghìn trùng chẳng may em cần anh tới
You don't have to change a thing
Em không phải đổi thay như thế
I love you just the way you are
Yêu em yêu cả đường đi lối về

So come with me and share the view
Vậy đến bên anh, nhìn về một hướng
I'll help you see forever too
Anh sẽ giúp em thấy mọi nẻo đường
Hold me now, touch me now
Giờ ôm anh, chặt vào lòng
I don't want to live without you
Anh không muốn sống thiếu hình bóng em

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
One thing you can be sure of
Một điều em có thể chắc về
I'll never ask for more than your love
Anh sẽ chẳng đòi hỏi nhiều tình em hơn thế

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
The world may change my whole life through
Nhân gian có lẽ đổi thay cả một cuộc đời
But nothing's gonna change my love for you
Nhưng tình yêu cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
One thing you can be sure of
Một điều em có thể chắc về
I'll never ask for more than your love
Anh sẽ chẳng đòi hỏi nhiều tình em hơn thế

Nothing's gonna change my love for you
Không gì lay chuyển tình yêu anh đã trao
You oughta know by now how much I love you
Giờ đây em nên hiểu anh yêu em biết dường nào
The world may change my whole life through
Nhân gian có lẽ đổi thay cả một cuộc đời
But nothing's gonna change my love for you
Nhưng tình yêu cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

Hiệu chỉnh:
NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) George Benson
 
×
Quay lại
Top