xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Bổ sung thêm một số dạng câu hỏi ôn tập nữa.

Câu 1.Tại sao phải nghiên cứu hành chính so sánh.Vai trò của Hành chính so sánh đối với cải cách nền hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Câu 2: Phân tích đặc điểm của nhà nước đơn nhất.Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: Phân tích đặc điểm của nhà nước liên bang .Cho ví dụ minh họa.

Câu 4: Phân tích đặc điểm của mô hình hành chính công truyền thống.Mô hình này được áp dụng như thế nào ở việt nam.

Câu 5.Phân tích đặc điểm của mô hình quản lý công mới.Mô hình quản lý công mới được áp dụng vào nền hành chính của các như thế nào.Cho ví dụ minh họa.

Câu 6.Trình bày đặc điểm của mô hình tổng thống.Cho ví dụ minh họa.
Câu 7.So sánh mô hình hành chính công truyền thống và quản lý công mới qua hai nước.

Câu 8.Phân tích ưu, nhiệm điểm của mô hình chức nghiệp.Cho ví dụ minh họa.

Câu 9.Phân tích ưu, nhược điểm của mô hình việc làm .Cho ví dụ minh họa.

Câu 10.Lấy hai nước có mô hình chức nghiệp và việc làm , để thấy sự khác biệt trong cách tổ chức mô hình hành chính.

Câu 11.Phân tích đặc điểm của hệ thống tổ chức hành chính các nước phát triển.Cho ví dụ minh họa.

Câu 12.Thông qua việc tìm hiểu nền hành chính các nước phát triển.Hãy chứng minh quan điểm “ Mặc dù có cùng trình độ phát triển kinh tế -xã hội nhưng tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính các nước có thể không giống nhau”.

Câu 13.Bình luận nhân định sau “ các nước có cùng cấu trúc chính thể, cùng trình độ phát triển,nhưng cách tổ chức bộ máy hành chính có thể khác nhau”.

Câu 14.Hãy phân tích đặc điểm Hành chính các nước đang phát triển.Cho ví dụ minh họa.

Câu 15.Hãy phân tích đặc điểm chung về hành chính các nước chuyển đổi .Cho ví dụ minh họa.

Câu 16.Hãy phân tích đặc điểm chung về hành chính các nước xã hội chủ nghĩa.Cho ví dụ minh họa.
 
×
Quay lại
Top