hành chính so sánh

 1. xuanhung_xd9

  Tiểu luận "Xu hướng cải cách của các nước trên thế giới hiện nay"

  PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU I. KHÁI QUÁT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: “Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay” Được sự phân công, hướng dẫn và gợi ý của giảng viên bộ môn Hành chính so sánh cùng với sự tìm hiểu của bản thân về để tài được phân công. Sau khi tìm hiểu và phân tích kỹ...
 2. xuanhung_xd9

  Ôn tập môn hành chính so sánh....

  Bổ sung thêm một số dạng câu hỏi ôn tập nữa. Câu 1.Tại sao phải nghiên cứu hành chính so sánh.Vai trò của Hành chính so sánh đối với cải cách nền hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Câu 2: Phân tích đặc điểm của nhà nước đơn nhất.Cho ví dụ minh họa. Câu 3: Phân tích đặc điểm của...
 3. xuanhung_xd9

  Tài liệu thảo luận môn Hành chính so sánh

  CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI TỆP ĐÍNH KÈM NHA.
 4. xuanhung_xd9

  Đề thi môn Hành Chính So Sánh các năm

  ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH Lớp KH10 - TC80 Ngày 05-05-2012 Đề mở - Thời gian 120 phút Câu 1: Tại sao phải nghiên cứu hành chính so sánh? Vai trò của nghiên cứu hành chính so sánh trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay? Câu 2: Anh (chị) hãy mô tả và nêu ưu, nhược...
 5. xuanhung_xd9

  Câu hỏi ôn thi môn Hành Chính So Sánh - Có đáp án chuẩn

  1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay theo hình thái cấu trúc nào? Anh(chị) hãy phân tích các đặc điểm của hình thái cấu trúc đó. 2. Mô tả và đánh giá ưu nhược điểm của mô hình tổ chức nhân sự theo chức nghiệp và mô hình công vụ theo việc làm. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam để làm rõ ưu nhược...
Quay lại
Top