xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH


Lớp KH10 - TC80

Ngày 05-05-2012
Đề mở - Thời gian 120 phút

Câu 1: Tại sao phải nghiên cứu hành chính so sánh? Vai trò của nghiên cứu hành chính so sánh trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay?

Câu 2: Anh (chị) hãy mô tả và nêu ưu, nhược điểm của mô hình công vụ việc làm? Liên hệ thực tiễn ở các nước để làm rõ những ưu, nhược điểm trên.ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH
Lớp QLNN về kinh tế KH11
Ngày 28/5/2012
Đề mở - Thời gian 120 phút

Câu 1 : Hãy bình luận quan điểm sau “ Tư nhân hóa là một giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính ở các nước phát triển nhưng không phải giải pháp duy nhất “

Câu 2 : Hãy chứng minh quan điểm “ Nền hành chính các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền hành chính các nước phát triển “


ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH
Ngày 28/5/2012
Lớp: KH11-thanh tra
Đề mở thời gian: 120p

Câu 1: Phân tích những đặc điểm của mô hình nhà nước đơn nhất? so sánh mô hình nhà nước đơn nhất với mô hình nhà nước liên bang?

Câu 2: Anh (chị) hãy làm rõ nhận định sau: các nước đang phát triển có xu hướng xây dựng mô hình hành chính vừa theo mô hình các nước thống trị cũ kết hợp với đặc điểm hành chính bản địa".
 
ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH

Chiều 28/5/2012
Lớp: KH11-NS
Đề mở thời gian: 120p

Câu 1: Phân tích yếu tố lịch sử và truyền thống văn hóa ảnh hưởng tới cách thức tổ chức và hoạt động của Bộ máy hành chính nhà nước. Cho ví dụ minh họa

Câu 2: Anh (chị) hãy mô tả và làm rõ ưu điểm của mô hình công vụ việc làm. Thực tiễn áp dụng ở các nước trên thế giới hiện nay. Cho ví dụ minh họa.
 
ĐỀ THI MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH (ĐỀ MỞ)
KHÓA: KS11
NGÀY THI: 12/6/2012

Buổi sáng:

Câu 1: Đánh giá khả năng vận dụng các yếu tố của mô hình QUẢN LÝ CÔNG MỚI ở VN
Câu 2: Phân tích các đặc điểm của cấu trúc Nhà nước đơn nhất và so sánh với cấu trúc Nhà nước liên bang.

Buổi chiều:

Câu 1: Bình luận quan điểm: “ Tư nhân hóa ở các nước phát triển là 1 giải pháp quan trọng trong CCHC nhưng không phải là 1 giải pháp duy nhất".
Câu 2: Anh (Chị) hãy chứng minh nhận định sau: "Nền HC of các nước đang phát triển chiu sự ảnh hưởng của nền HC các nước phát triển”.
 
ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH

Đề thi lớp KH12 A6 ngày 20/11/2012
120p đề mở
1, Anh chị hãy bình luận câu nói " Tư nhân hóa là một giải pháp quan trọng nhưng ko phải là duy nhất trong CCHC ở các nước phát triển"
2, Anh chị hãy chứng minh " hành chính các nước đang phát triển đều mang đặc điểm của hành chính các nước phát triển"
 
Bac post bài bá đạo quá. Thông tin nhiều vậy.
Em cảm ơn Bác nhiều nha. Nhưng thông tin có chuẩn không vậy?
Ai có chuyên môn comment thêm giúp em với.
Cảm ơn cả nhà.
Best regards.
 
Đề không có đáp án hả bạn ?
 
×
Quay lại
Top