Đề thi môn Hành Chính Công

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đề thi kết thúc môn Hành chính Công 2008


1. Anh (chị) hãy phân tích nội dung nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nguyên tắc nhân dân tham gia quản lí và giám sát hoạt động quản lí hành chính nhà nước?

2. Anh ( chị ) hãy cho biết quyết định quản lí hành chính là gì? Phân tích các yêu cầu về tính hợp pháp của các quyết định quản lí hành chính?


 
ĐỀ THI HẾT MÔN HÀNH CHÍNH CÔNG 2009
KHỐI : SÁNG - TG : 120 phút

Câu 1 : Anh (chị) hãy phân tích nội dung của quyền lực nhà nước. Làm rõ mối quan hệ giữa quyền hành pháp với quyền lập pháp và quyền tư pháp.
Câu 2 : Anh (chị) hãy trình bày quy trình ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định. Theo anh (chị) bước nào là quan trọng nhất. Tại sao? 
Đề thi môn Hành chính công năm 2009
Khối chiều - Thời gian 120' - Đề đóng

1/ Tại sao nói quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt? Phân biệt giữa quản lý nhà nước và hành chính công.
2/ Anh (chị) hãy phân tích các bước của giai đoạn trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định quản lý hành chính nhà nước theo đúng thủ tục? Trong các bước trên có những khó khăn gì?
 
Câu hỏi thi hết môn Lý luận hành chính nhà nước ngày 30/01/2010
Thời gian làm bài : 120 phút
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích nội dung của nguyên tắc Đảng lãnh đạo; Nguyên tắc nhân dân tham gia và giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện các nguyên tắc này tại cơ quan, địa phương anh chị công tác hoặc cư trú?

Câu 2 : Anh (chị) hãy nêu các chức năng vận hành của hành chính nhà nước và phân tích những nội dung cơ bản của chức năng lập kế hoạch (hoạch định), chức năng báo cáo?
 
Đề thi Hành chính công - Năm 2010

Câu 1: Tại sao nói QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt? Phân biệt QLNN va QLHCNN, cho ví dụ cụ thể
Câu 2: Anh(chị) hãy trình bày các yếu tố của tính hợp lý trong quyết định QLHCNN, cho ví dụ về một quyết định QLHCNN bất hợp lý làm ảnh hưởng đến xã hội.
 
Đề thi môn Hành chính Công - Năm 2010
Buổi chiều - 120'
Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày cơ sở ra đời và phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình quản lý công mới.
Câu 2: Kiểm soát đối với Hành chính Nhà nước là gì? Quyền giám sát đối với Hành chính Nhà nước của công dân được thể hiện như thế nào?

 
Đề thi môn Lý luận Hành chính nhà nước
13/12/2010 - Buổi chiều - 120 phút
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

1) Phân tích các vai trò của thể chế HCNN trong hoạt động quản lý Nhà nước. Để thực hiện đúng được vai trò đó, có những vấn đề chính gì cần quan tâm hoàn thiện đối với thể chế Hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay?
2) Trình bày quy trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định QLHC. Trong các bước của quy trình ban hành quyệt định thì bước nào là quan trọng nhất? Tại sao?
 
KIỂM TRA HỌC PHẦN 20%
LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Thứ 5, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Kh10A3 & Kh10A4 - NAPA - Hà Nội
Giảng viên: Lê Thị Hương
Thời gian: 10 phút

Câu 1:
Anh (chị) hãy cho biết, trong các văn bản sau đây, văn bản nào là quyết định quản lý hành chính, văn bản nào không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước? Giải thích tại sao.
1. Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của UBTVQH về giải quyết nhà đất do nhà nước quản lý trước ngày 01/07/1991
2.
Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện X về việc tăng cường công tác quản lý đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
3. Lệnh số 23/2005/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Giao dịch điện tử
4. Thông báo số 380-TB/TW Kết luận của Ban Bí thư về năm Thanh niên 2011
5. Nghị định số 07/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6. Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, UBTW Mặt trận Tổ quốc VN về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân
7. Công văn số 01/HĐ-LĐLĐ ngày 03/01/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức đại hội công nhân viên chức và Hội nghị cán bộ công chức năm 2007
Câu 2
:
Anh (chị) hãy đánh dấu (x) vào các câu đúng
1. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là đặc điểm của mô hình hành chính công truyền thống:
a) Cán bộ, công chức làm việc có tính vô nhân xưng
b) Hành chính và chính trị phân đôi
c) Tăng cường tính hiệu quả hoạt động
d) Phân công công việc rõ rệt
2. Hiệu quả của hành chính nhà nước
a) Được tính toán như hiệu quả của doanh nghiệp
b) Đạt được mục tiêu của Đảng và Nhà nước đặt ra
c) Là hiệu quả kinh tế - xã hội kết hợp
3. Chủ thể ban hành thể chế hành chính nhà nước là:
a) Quốc hội
b) Tòa án nhân dân tỉnh A
c) Chính phủ
d) Doanh nghiệp nhà nước Bình Minh
e) Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam
4. Đối tượng của hành chính nhà nước:
a) Công dân của nước Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam
b) Anh Nguyễn Văn An là lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan
c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam
d) Tất cả các trường hợp trên
5. Tính chất của quyết định quản lý hành chính nhà nước:
a) Thể hiện ý chí của các công dân trong xã hội
b) Thể hiện ý chí của chủ thể quản lý nhà nước
c) Tính phổ biến
d) Tính liên tục trong xây dựng và ban hành
6. Đâu là biểu hiện của tính liên tục của hành chính nhà nước:
a) Làm việc theo "phong trào chiến dịch"
b) "Tân quan, tân chính sách"
c) "Chính trị đi, hành chính ở lại"
Đáp án (mang tính tham khảo):
Câu 1:
1. Không phải, vì

2. Phải, vì
3. Không phải, vì

4. Không phải, vì
5. Phải, vì

6. Không phải, vì
7. Không phải, vì
Câu 2:
1. c
2. c
3. a & c
4. d
5. b
6. c
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ĐỀ THI MÔN LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC KS11
Ngày thi: Buổi chiều 24/5/2012
Lớp: KS11 KINH TẾ - ĐÔ THỊ - TÀI CHÍNH CÔNG

Câu 1: Anh (Chị) hãy phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước. Để thực hiện đúng những vai trò đó, thì cần phải giải quyết những vấn đề nào đối với nền thể chế hành chính NN ở nước ta hiện nay.
Câu 2: Quyết định quản lý hành chính NN là gì? Phân tích những tính chất của quyết định quản lý hành chính NN.
 
×
Top Bottom