[Lyrics] When Will I See You Again - Brian McKnight

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Can't believe the daily news
It's mostly bad said but true
I realize so close the end, near
The world is sinking down so slow
More wicked than the days of Noad
Lord we need you now

Lord you said that you would come
And wipe away our tears, oh Lord
It's been two thousand years since you were here

Lord you been gone, everythings go wrong
Just like your seven year would do
But Lord I still believe
You're comin back for me
To take me home to live with you
Waitin day and night, for you to crack the sky
We're comin to the end, tell me when
Will I see you again, my Lord
Tell me when, will I see you again

So many have no place to stay
Children have no place to play
It's against Lord prayer school
I'm waiting for the day to come when
Every eyes see the sun till
There I'm gonna do what I gotta do

Lord you said that you would come
And wipe away our tears, oh Lord
It's been two thousand years since you were here

Lord you been gone, everythings go wrong
Just like your seven year would do
But Lord I still believe
You're comin back for me
To take me home to live with you
Waitin day and night, for you to grab the sky
We're comin to the end, tell me when
Will I see you again, my Lord
Tell me when, will I see you again

You died for us, once before
Sacrifice your life upon the cross
Oh Lord do you be comin in
The new day sky
Or will you arrive like a thief in the night

Lord you been gone, everythings go wrong
Just like your seven year would do
But Lord I still believe
You're comin back for me
To take me home to live with you
Waitin day and night, for you to grab the sky
We're comin to the end, tell me when
Will I see you again, my Lord
Tell me when, will I see you again
Chẳng thể tin nổi những bản tin hàng ngày
Nghe sao thật buồn thảm nhưng lại là sự thật
Tôi nhận ra rằng sắp đến ngày tận thế, rất gần thôi
Cả thế gian đang chìm dần
Còn kinh khủng hơn cả con thuyền Nô-ê
Chúa ơi, chúng con cần Ngài.

Chúa ơi, người đã nói rằng người sẽ tới
Và gạt đi nước mắt chúng con, ôi Chúa ơi
Đã 2 nghìn năm rồi từ lúc Người còn đây.

Lạy Chúa, người vừa đi, mọi thứ thật tồi tệ
Chỉ như 7 năm của người thôi
Nhưng con vẫn tin vào người
Người sẽ quay về với con
Quay lại vì chúng con
Mang con về mái ấm để cùng sống bên người
Con cứ đợi hết ngày đêm, để Người làm tầng trời ních ra
Rồi con và Người sẽ đi tới tận cùng,
Người hãy nói đi, khi nào thì con lại được gặp Người
Xin Chúa hãy nói với con, khi nào thì con lại được gặp Người.

Có nhiều người chẳng có chỗ ở
Trẻ con chẳng có chỗ mà chơi
Điều này ngược lại với những lời cầu nguyện Chúa
Con vẫn đợi cái ngày mà
Hai mắt hướng về mặt trời
Nơi mà con sẽ làm những gì mà con muốn.

Chúa ơi, người đã nói rằng người sẽ tới
Và gạt đi nước mắt chúng con, ôi Chúa ơi
Đã 2 nghìn năm rồi đấy.

Lạy Chúa, người vừa đi, mọi thứ thật tồi tệ
Chỉ như 7 năm của Người thôi
Nhưng con vẫn tin vào Người
Người sẽ quay về với con
Để mang con đi với Người
Con cứ đợi hết ngày đêm, đợi Người mang con lên trời
Rồi con và Người sẽ đi tới tận cùng,
Người hãy nói đi, khi nào thì con lại được gặp Người
Xin Chúa hãy nói với con, khi nào thì con lại được gặp Người.

Người đã chết vì chúng con
Người dã hiến dâng đời mình trên cây thánh giá
Ôi Chúa ơi, Người sẽ tới chứ
Trên bầu trời của ngày mới
Hay người sẽ tới như tên trộm vào ban đêm!

Lạy Chúa, người vừa đi, mọi thứ thật tồi tệ
Chỉ như 7 năm của Người thôi
Nhưng con vẫn tin vào Người
Người sẽ quay về với con
Để mang con đi với Người
Con cứ đợi hết ngày đêm, đợi Người mang con lên trời
Rồi con và Người sẽ đi tới tận cùng,
Người hãy nói đi, khi nào thì con lại được gặp Người
Xin Chúa hãy nói v
 

×
Quay lại
Top