[Lyrics] Lord I Hope This Day Is Good - Don Williams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Lord, I hope this day is good,
I'm feeling empty and misunderstood.
I should be thankful Lord I know I should,
But, Lord, I hope this day is good.

Lord have you forgotten me I've been prayin' to you faithfully
I'm not saying am a righteous man
But Lord I know you'll understand.


I don't need fortune and I don't need fame,
Send down the thunder, Lord, send down the rain.
But when you're planning just how it will be,
Plan a good day for me.

Lord, I hope this day is good,
I'm feeling empty and misunderstood.
I should be thankful Lord I know I should,
But, Lord, I hope this day is good.


You've been the King since the dawn of time,
All that I'm asking is a little less cryin'.
It might be hard for the devil to do,
But it would be easy for you...

Lord, I hope this day is good,
I'm feeling empty and misunderstood.
I should be thankful Lord I know I should,
But, Lord, I hope this day is good.
Lạy Chúa, mong rằng hôm nay tốt đẹp
Con thấy trống trải và khó hiểu làm sao
Con nên cám ơn Người, con biết thế
Nhưng, Chúa ơi, mong sao hôm nay đều tốt đẹp

Có bao giờ Ngài quên mất con đang nguyện cầu chân thành
Con không nhận mình là kẻ đạo đức
Nhưng Chúa ơi, con biết rằng rồi mình sẽ hiểu thôi


Con không cần tiền tài và cũng chẳng cần danh vọng
Hãy hạ xuống sấm sét, lạy Chúa, hãy đổ mưa xuống
Nhưng khi Ngài dự định mọi sự
Xin hãy cho con một ngày tốt đẹp

Lạy Chúa, mong rằng hôm nay tốt đẹp
Con thấy trống trải và khó hiểu làm sao
Con nên cám ơn Người, con biết thế
Nhưng, Chúa ơi, mong sao hôm nay đều tốt đẹp


Người đã là Vua từ thuở mới bình minh
Tất cả điều con xin Ngài chỉ là một chút lòng thương
Có thể sẽ khó khăn với quỉ dữ
Nhưng rất dễ dàng đối với Ngài....

Lạy Chúa, mong rằng hôm nay tốt đẹp
Con thấy trống trải và khó hiểu làm sao
Con nên cám ơn Người, con biết thế
Nhưng, Chúa ơi, mong sao hôm nay đều tốt đẹp


 
×
Quay lại
Top