[Lyrics] Like You'll Never See Me Again - Alicia Keys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Like You'll Never See Me Again

If I had no more time
No more time left to be here
Would you cherish what we had?
Was it everything that you were looking for?
If I couldn’t feel your touch
And no longer were you with me
I’d be wishing you were here
To be everything that I’d be looking for
I don’t wanna forget the present is a gift
And I don’t wanna take for granted the time you may have here with me
‘Cause Lord only knows another day is not really guaranteed

So every time you hold me
Hold me like this is the last time
Every time you kiss me
Kiss me like you’ll never see me again
Every time you touch me
Touch me like this is the last time
Promise that you’ll love me
Love me like you’ll never see me again

Oh Oh Ohhhhh

How many really know what love is?
Millions never will
Do you know until you lose it


That it’s everything that we are looking for
When I wake up in the morning
You’re beside me
I’m so thankful that I found
Everything that I been looking for

I don’t wanna forget the present is a gift
And I don’t wanna take for granted the time you may have here with me
‘Cause Lord only knows another day is not really guaranteed

So everytime you hold me
Hold me like this is the last time
Every time you kiss me
Kiss me like you’ll never see me again
(can you do that for me baby)
Every time you touch me
(see we don’t really know)
Touch me like this is the last time
(see everyday we never know)
Promise that you’ll love me
(I want you to promise me)
Love me like you’ll never see me again
(like you’ll never see me again)

Ohhh ohhh ohhh ohhh ohhh

Như anh chẳng thấy lại em lần nữa

Nếu như chẳng còn thì giờ
Chẳng có nhiều hơn nữa để ở lại đây
Anh sẽ trân trọng những gì ta đã có?
Liệu có phải là những thứ anh tìm kiếm?
Nếu như chẳng thể cảm nhận được anh
và chẳng thể còn bên anh
Em ước sao có anh ở đây
đó cũng là những gì em mong ước
Em sẽ không quên, hiện tại là một món quà
mà em chẳng cần giữ lấy những giây phút bên anh
Vì chỉ có Thượng đế mới biết được lúc nào là thích hợp giữ lấy

Thế nên những khi ôm em
hãy giữ em như đó là lần cuối
Mỗi khi anh hôn em
Cũng hay hôn như chẳng thể có lại lần nữa
Mỗi khi chạm vào em
Hãy khẽ khàng như lần cuối là đây
Hãy hứa rằng sẽ luôn yêu em
Yêu như chúng mình chẳng thể yêu lần nữa

Oh Oh Ohhhhh

Làm sao biết thực sự tình yêu là gì?
Triệu lần không
cho tới khi nào anh đánh mất


Đó có phải là những gì ta tìm kiếm
Khi mỗi sáng em thức dây
có anh kề bên
Em cảm tạ vì đã có được điều đó
Những điều em từng tìm kiếm

Em sẽ không quên, hiện tại là một món quà
mà em chẳng cần giữ lấy những giây phút bên anh
Vì chỉ có Thượng đế mới biết được lúc nào là thích hợp giữ lấy

Thế nên những khi ôm em
hãy giữ em như đó là lần cuối
Mỗi khi anh hôn em
Cũng hay hôn như chẳng thể có lại lần nữa
(Có thể làm điều đó vì em không)
Mỗi khi chạm vào em
(Hãy nhìn những gì ta không biết)
Hãy khẽ khàng như lần cuối là đây
(và những ngày mà ta không bao giờ biết)
Hãy hứa rằng sẽ luôn yêu em
(hãy hứa với em)
Yêu như chúng mình chẳng thể yêu lần nữa
(như anh chẳng thấy lại em lần nữa)

Ohhh ohhh ohhh ohhh ohhh 
×
Quay lại
Top