[Lyrics] Used To Love Her - Guns N' Roses

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Used To Love Her

I used to love her, but I had to kill her
I used to love her, but I had to kill her
I had to put her
Six feet under
And I can still hear her complain

I used to love her, but I had to kill her
I used to love her, but I had to kill her
I knew I miss her
So I had to keep her
She's buried right in my back yard

I used to love her, but I had to kill her
I used to love her, but I had to kill her
She bitched so much
She drove me nuts
And now I'm happier this way

I used to love her, but I had to kill her
I used to love her, but I had to kill her
I had to put her
Six feet under
And I can still hear her complain.
Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi phải đặt nàng
Sâu dưới lòng đất
Và tôi có thể còn nghe thấy tiếng van nài của nàng.

Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi biết mình nhớ nàng
Do đó, tôi phải giữ nàng lại
Nàng được chôn ngay trong sân sau nhà tôi.

Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Nàng đã hư hỏng rất nhiều
Nàng đã làm tôi mất trí
Và giờ đây tôi hạnh phúc hơn bằng cách này.

Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi đã từng yêu nàng, nhưng tôi phải giết nàng
Tôi phải đặt nàng
Sâu dưới lòng đất
Và tôi có thể còn nghe thấy tiếng van nài của nàng.





 
×
Quay lại
Top