[Lyrics] Una Paloma Blanca - George Baker Selection

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When the sun shines on the mountain
And the night is on the run
It's a new day
It's a new way
And I fly up to the sun

I can feel the morning sunlight
I can smell the new-mown hay
I can hear God's voice is calling
For my golden sky light way

Una paloma blanca
I'm just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away

Once I had my share of losing
for they locked me on a chain
Yes they tried to break my power
oh I still can feel the pain

Una paloma blanca
I'm just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away

Una paloma blanca
I'm just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away

[Yodel outro
Khi mặt trời ló rạng sau ngọn núi
Và màn đêm dần biến mất
Đó là một ngày mới
Đó là một ngày mới
Và tôi như bay về phía mặt trời

Tôi có thể cảm thấy ánh ban mai
Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ non mới cắt
Tôi có thể nghe thấy tiếng Chúa đang gọi
Tới con đường ánh sáng dẫn lên bầu trời lấp lánh

Chú chim bồ câu trắng
Tôi chỉ là chú chim bay trên cao
Chú chim bồ câu trắng
Bay qua những ngọn núi
Không ai có thể tước mất tự do của tôi

Một khi tôi cảm thấy lạc lõng
Bởi họ khoá tôi trong một cái lồng
Phải,họ cố phá hoại sức mạnh của tôi
Ôi, (nghĩ lại mà) tôi vẫn thấy đau

Chú chim bồ câu trắng
Tôi chỉ là chú chim bay trên cao
Chú chim bồ câu trắng
Bay qua những ngọn núi
Không ai có thể tước mất tự do của tôi

Chú chim bồ câu trắng
Tôi chỉ là chú chim bay trên cao
Chú chim bồ câu trắng
Bay qua những ngọn núi
Không ai có thể tước mất tự do của tôi

*Una Paloma Blanca:là tên bài hát của một nhóm nhạc Đức tên là George Barker Selection viết và thể hiện đã từng chiếm giữ vị trí số 1 ở toàn châu Âu (1975) và sau đó là ở Mĩ
Tên bài hát là tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là \"bồ câu trắng\"
(from Wikipedia)

 
×
Quay lại
Top