[Lyrics] Un Regalo Que Te Dio La Vida - Il Divo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Si ella te hace falta como el agua
si es tu mayor necesidad
Si por su amor eres feliz
y el mundo es gris cuando no está
Si no concibes vivir sin verla
sin dudar es la mujer que tú soñabas

Si ella te quiere y es el amor de tu vida
entrégale todo, ámala sin medida,
demuéstrale a diario que es ella tu reina,
tu concentida, que conocerla fue un milagro,
un regalo que te dio la vida

Si para ti no hay otra, debes cuidarla,
evitar hacerla llorar, si te comprende
y es tu guarida, hazla tu amiga de verdad,
y será tuya hasta la muerte ya verás
que no se va y no traiciona

Si ella te quiere y es el amor de tu vida
entrégale todo, ámala sin medida,
demuéstrale a diario que es ella tu reina,
tu consentida, que conocerla fue un milagro,
un regalo que te dio la vida

Haz que se sienta mujer al amar,
conquístale la piel, entrégale tu ser
y ella será tu luz en cada despertar

[guitar solo]

Si no concibes vivir sin verla
sin dudar...

Si ella te quiere y es el amor de tu vida
entrégale todo, ámala sin medida,
demuéstrale a diario que es ella tu reina,
tu consentida, que conocerla fue un milagro,
un regalo que te dio la vida

Que conocerla fue un milagro,
un regalo que te dio la vida

Engtrans

If you need her
like your need water
if she is your major need

if you are happy with her love
and world is grey when she is not (here)

if you cannot accept living without seeing her
clearly she is the woman you dream with

if she loves your and she is the love of your life
go and give everything to her, love her measureless
prove it to her every day
that she is your queen your spolied
that knowing her was a miracle
a gift that life gave you

if for your there is no other
you must take care of her
no make her cry

if she understand you
and she is your den
even your truly friend

and she will be your 'till death
you will see
that she don't go and don't betray you

if she loves your and she is the love of your life
go and give everything to her, love her measureless
prove it to her every day
that she is your queen your spolied
that knowing her was a miracle
a gift that life gave you

make her feel a women
conquer her skin
go and give her your being
and she will be your woman
when your wake up

if you cannot accept living without seeing her

if she loves your and she is the love of your life
go and give everything to her, love her measureless
prove it to her every day
that she is your queen your spolied
that knowing her was a miracle
a gift that life gave you

that knowing her was a miracle
a gift that life gave you
Nếu bạn cần cô ấy
Như bạn cần nước
Nếu cô ấy là điều quan trọng bạn cần

Nếu bạn hạnh phúc với tình yêu của cô ấy
Và thế giới sẽ trở nên xám xịt khi cô ấy không có ở đây

Nếu bạn không thể sống khi không được nhìn thấy cô ấy
Vậy thì đích thực cô ấy là người trong mơ của bạn

Nếu cô ấy yêu bạn và cô ấy là tình yêu của đời bạn
Thì hãy đến bên và trao cho cô ấy mọi thứ, mãi yêu cô ấy
Yêu thương cô ấy mỗi ngày
Rằng cô ấy là nữ hoàng của bạn
Rằng biết đến cô ấy đã là một điều kì diệu
Một món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn

Nếu cô ấy là dành cho bạn, không phải ai khác
Bạn phải chăm lo cho cô ấy
Không để cô ấy phải khóc

Nếu cô ấy thấu hiểu bạn
Và cô ấy là ngôi nhà nhỏ của bạn
Thậm chí bạn là một người bạn đích thực

Và cô ấy sẽ mãi là của bạn đến khi chết
Bạn sẽ thấy
Cô ấy sẽ không đi đâu cả và sẽ không phản bội bạn

Nếu cô ấy yêu bạn và cô ấy là tình yêu của đời bạn
Thì hãy đến bên và trao cho cô ấy mọi thứ, mãi yêu cô ấy
Yêu thương cô ấy mỗi ngày
Rằng cô ấy là nữ hoàng của bạn
Rằng biết đến cô ấy đã là một điều kì diệu
Một món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn

Khiến cô ấy cảm thấy như một người phụ nữ
Chiếm giữ thân xác cô ấy
Hãy đến và trao cho cô ấy mọi thứ thuộc về bạn
Và cô ấy sẽ là người phụ nữ của bạn
Khi bạn tỉnh dậy

Nếu bạn không thể sống khi không được nhìn thấy cô ấy

Nếu cô ấy yêu bạn và cô ấy là tình yêu của đời bạn
Thì hãy đến bên và trao cho cô ấy mọi thứ, mãi yêu cô ấy
Yêu thương cô ấy mỗi ngày
Rằng cô ấy là nữ hoàng của bạn
Rằng biết đến cô ấy đã là một điều kì diệu
Một món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn

Rằng biết đến cô ấy đã là một điều kì diệu
Một món quà mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn

 
×
Quay lại
Top