[Lyrics] Not No More - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Oooh oooh
She stayed with 'em all
But she got her own place
She made me wait too long
But you let me hit the second date yeah

She's always asking me for my
But girl you got your own

I'm always trying to teach her things
But her tricks fooled on

She didn't stick around
But now you hold me down
I've been there and I tell you now girl
She's my every don't
But you are my everyone

That's why she used to be the one I'd fight for

But not no more
She used to be the one I would cry for
But not no more
Cause girl now you are the one I would die for
And that's for sure
I thought I had everything still something was missing
But not no more (not no more)

She'd work my last nerve,

You made it all good
she wouldn't do the things I like
But always knew you would
mmmmmmmm

I couldn't let you go, I wanna keep it on the low
Cause I never had nothing like this before
And I let you know you are so incredible
That's why I'm telling you


She used to be the one I'd fight for
But not no more
She used to be the one I would cry for
But not no more
Cause girl now you are the one I would die for
And that's for sure
I thought I had everything still something was missing
But not no more


No more wondering just where we stand
No more feeling like I'm the other man
Girl I need to know if you are down to stay
No more should've, would've, could've been
Cause I'm through with yesterday

She used to be the one I'd fight for
But not no more
She used to be the one I would cry for

But not no more

Cause girl now you are the one I would die for
And that's for sure
I thought I had everything still something was missing
But not no more (not no more)

Used to fight for her
But not no more
Used to cry for her

But not no more

I used to fight for her
But not no more
I used to fight for her
But not no more

I thought I had everything still something was missing
But not no more


I used to fight for her
But not no more
I used to fight for her
But not no more
Oooh oooh
Cô ấy đã ở với tất cả bọn họ
Nhưng cô ấy đã có một chốn riêng

Cô ấy làm tôi đợi quá lâu
Nhưng em làm tôi tổn thương trong lần thứ hai hẹn hò yeah

Cô ấy luôn đòi hỏi tôi
nhưng cô gái em chỉ biết chính mình
tôi luôn luôn cố gắng để dạy cho cô ấy việc này
Nhưng cô ấy lại tỏ ra bỡn cợt

Cô ấy không chọc phá xung quanh
Nhưng bây giờ em làm tôi sụp đổ

Tôi đã từng ở đó và tôi bây giờ sẽ nói cho em biết cô gái
Cô ấy không phải là của tôi
Nhưng em lại là tất cả của tôi

Đó là lí do tại sao cô ấy đã từng là người tôi muốn bảo vệ
Nhưng không gì hơn
cô ấy đã từng là người duy nhất tôi muốn khóc cho
Nhưng không gì hơn
Bởi vì cô gái bây giờ em là người duy nhất tôi muốn chết cho

và điều đó là chắc chắn
Tôi đã nghĩ tôi đã có mọi thứ nhưng vẫn còn vài thứ đã bị tôi quên lãng
Nhưng không gì hơn

cô ấy đã gây tôi khó chịu
Em làm điều đó rất tốt
cô ấy sẽ không làm những việc tôi thích
Nhưng luôn biết rằng em sẽ làm
mmmmmmmm


Tôi đã không thể đưa em đi, tôi muốn giữ mọi thứ trong khuôn phép
Bởi vì tôi chưa bao giờ có thứ gì thích đến vậy trước đây
Và tôi cho em biết rằng em thật lạ thường
Đó là lí do tôi muốn nói với em

Cô ấy đã từng là người duy nhất tôi muốn bảo vệ
nhưng không gì hơn
Cô ấy đã từng là người duy nhất tôi muốn khóc cho
Nhưng không gì hơn

bởi vì cô gái bây giờ em là người duy nhất mà tôi sẽ chết thay
Và đó là điếu chắc chắn
Tôi đã nghĩ tôi có mọi thứ nhưng vẫn còn vài thứ đã bị tôi quên lãng
Nhưng không gì hơn (không gì hơn)

Không còn tự hỏi nơi chúng ta đứng với nhau
Không cảm giác gì sánh bằng tôi là một người đàn ông khác
Cô gái, tôi cần biết nếu em đã bỏ hết mọi thứ để ở đây
Không còn gì nên làm, sẽ làm, hay có thể làm

Bởi vì tôi đã trải qua ngày hôm qua

Cô ấy đã từng là người duy nhất tôi bảo vệ
Nhưng không gì hơn
Cô ấy đã từng là người duy nhất tôi muốn khóc cho
nhưng không gì hơn

Bởi vì cô gái, bây giờ emm là người duy nhất mà tôi muốn chết vì
và đó là điều chắc chắn
Tôi đã nghĩ tôi đã có mọi thứ nhưng vẫn còn vài thứ đã bị tôi quên lãng

nhưng không gì hơn(không gì hơn)

đã từng bảo vệ cô ấy
Nhưng không gì hơn
Đã tưng khóc cho cô ấy
nhưng không gì hơn

Tôi đã từng bảo vệ cô ấy
Nhưng không gì hơn
Tôi đã từng khóc cho cô ấy

Nhưng không gì hơn

Tôi nghĩ tôi đã có tất cả nhưng vẫn còn vài thứ đã bị tôi quên lãng
Nhưng không gì hơn
Tôi đã từng bảo vệ cô ấy
Nhưng không gì hơn
Tôi đã từng khóc cho cô ấy
Nhưng không gì hơn.

 
×
Quay lại
Top