[Lyrics] This Is The Day - The Cranberries

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I never had a friend like you
This is the day
Your skin is white, your eyes are blue
This is the day

But the wind might change
I will still remain
I will always be there for you

A-ha

These thoughts, they circle in my mind
This is the day
The demons I can't leave behind
This is the day

Don't be insecure
I'll be at your door
I will always be there for you

Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay! Stay!
Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay! Stay!
Stay!

I have Provoked thy grace into my mind
This is the day
I have Provoked thy grace that are divine
This is the day

Don't be insecure
I'll be at your door
I will always be there for you

Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay! Stay!
Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay! Stay!
Stay!

But the wind might change
I will still remain
I will still be here

But the wind might change
I will still remain
I will always be there for you

Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay! Stay!
Faith will save you
Faith will save you
Faith will save you
Stay!
Trước đây, tôi chưa từng có một người bạn như bạn
Đây là ngày
Da bạn trắng, mắt bạn xanh
Đây là ngày

Nhưng ngọn gió có thể thay đổi
Tôi sẽ vẫn như thế
Tôi sẽ luôn ở đó vì bạn

A-ha

Những suy nghĩ này, chúng cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi
Đây là ngày
Những nỗi kinh hoàng tôi không thể nào vứt bỏ
Đây là ngày

Đừng dễ dao động
Tôi sẽ ở cửa nhà bạn
Tôi sẽ ở đó vì bạn

Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Ở lại! Ở lại!
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Ở lại! Ở lại!
Ở lại!

Tôi đã khơi dậy vẻ phong nhã của bạn trong tâm trí mình
Đây là ngày
Tôi đã khơi dậy vẻ phong nhã của bạn trong tâm trí mình
Đây là ngày

Đừng dễ dao động
Tôi sẽ ở cửa nhà bạn
Tôi sẽ ở đó vì bạn

Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Ở lại! Ở lại!
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Ở lại! Ở lại!
Ở lại!

Nhưng ngọn gió có thể thay đổi
Tôi sẽ vẫn như thế
Tôi sẽ luôn ở đó vì bạn

Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Ở lại! Ở lại!
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
 

×
Quay lại
Top