[Lyrics] The New Girl In Town (Hairspray OST) - Various Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
AMBER, TAMMY & SHELLY
Hey look out for that moving van
Driving down our streets
You better lock up your man
Before he meets

The New Girl in Town

AMBER
Who just came on the scene

AMBER, TAMMY & SHELLY
The New Girl in Town

AMBER
Can't be more than sixteen

AMBER, TAMMY & SHELLY
And she's got a way of makin'
A boy act like a clown
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
We don't know what to do
'Bout the new girl in town

The New Girl in Town

SHELLY
Seems to dance on air

AMBER, TAMMY & SHELLY
The New Girl in Town

TAMMY
She's got the coolest hair

AMBER, TAMMY & SHELLY
You better tell the homecoming queen
To hold on to her crown
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Or she's gonna loose it to
The New Girl in Town

SHELLY & TAMMY
She's hip, so cool

AMBER
I'm gonna get her after school

AMBER, TAMMY & SHELLY
And yet we'd like to be like her
'Cause she's the kitten
That the cats prefer

DYNAMITES
The New Girl in Town

DYNAMITE #1
Has my guy on a string

DYNAMITES
The New Girl in Town

DYNAMITE #3
Hey look she's wearing his ring

DYNAMITES
I can't stop crying and so
In my own tears I'm gonna drown
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo

DYNAMITE #1
Cause he wants to rendezvous

DYNAMITES
With the new girl

DYNAMITE #2
We're kinda sad and blue

DYNAMITES
Yes it's true
We'd like to say...
To The New Girl in Town
The New Girl in Town
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
From out of the blue girl
This town's in a stew girl
What a hullabloo girl
She ain't just passing through girl
She's sticking like glue girl
To the man I thought I knew girl
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Hey look out for that moving van
Look out, look out, look out, look out
She was...The New Girl in Town
AMBER, TAMMY & SHELLY
Này hãy nhìn chiếc xe đang chạy
Trên những đường phố của chúng ta
Tốt nhất là bạn nên khoá chặt anh chàng của mình lại
Trước khi anh ấy gặp

Cô gái mới đến thị trấn

AMBER
Người vừa mới đến hậu trường

AMBER, TAMMY & SHELLY
Cô gái mới đến thị trấn

AMBER
Không thể nào hơn 16 tuổi được

AMBER, TAMMY & SHELLY
Và cô ấy biết cách làm cho
Một chàng trai hành động như một anh hề
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Chúng tôi chẳng biết làm gì
Với cô gái mới đến thị trấn

Cô gái mới đến thị trấn

SHELLY
Dường như đang khiêu vũ trên mây

AMBER, TAMMY & SHELLY
Cô gái mới đến thị trấn

TAMMY
Cô ấy có mái tóc tuyệt nhất

AMBER, TAMMY & SHELLY
Bạn nên nói với nữ hoàng đang đến
hãy giữ chặt vương miện của mình
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Nếu không muốn mất nó
Cho cô gái mới đến thị trấn

SHELLY & TAMMY
Cô ấy thật am hiểu, cô ấy thật tuyệt

AMBER
Tôi sẽ bắt cô ta sau giờ tan học

AMBER, TAMMY & SHELLY
Và thật sự chúng tôi muốn được như cô ấy
Vì cô ấy là con mèo con
Mà những chú mèo khác yêu thích hơn

DYNAMITES
Cô gái mới đến thị trấn

DYNAMITE #1
Đã điều khiển anh chàng của tôi

DYNAMITES
Cô gái trong thị trấn

DYNAMITE #3
Này hãy nhìn cô ta đang đeo chiếc nhẫn của anh ấy

DYNAMITES
Tôi không thể ngừng khóc được
Trong nước mắt của mình, tôi sẽ chết đuối mất
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo

DYNAMITE #1
Vì anh ấy muốn hẹn hò

DYNAMITES
Với cô gái mới ấy

DYNAMITE #2
Chúng tôi rất buồn và chán nản

DYNAMITES
Đúng, đó là sự thật
Chúng tôi muốn nói chuyện...
Với cô gái mới đến thị trấn
Cô gái mới đến trong thị trấn
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Từ bên ngoài nỗi buồn
Thị trấn này đang bối rối
Thật là ồn ào
Cô ta chẳng đi qua đâu
Cô ta đang dính như keo
Với người đàn ông mà tôi nghĩ là tôi biết
Wo-oo, wo-oo, wo-oo, wo-oo
Này hãy nhìn chiếc xe đang chạy
Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận<>
 

×
Quay lại
Top