[Lyrics] Keep The Faith - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Mm-hmm
If you call out loud
Will it get inside?
Through the heart of your surrender
To your alibis

And you can
Say the words
Like you understand
But the power's in believing
So give yourself a chance

Cuz you can
Climb the highest mountain
Swim the deepest sea-ee

All you need is the will to want it
And a
Little self-esteem

So keep the faith
Don't let nobody turn you round
You got to know when it's good to go
To get your dreams up off the ground

So keep the faith
Baby yeah
Because it's just a matter of time
Before your confidence will win out

Believe in yourself no matter what it's gonna take
You can be a winner but you gotta keep the faith
Gon' keep it brother
You got

And when you think of trust
Does it lead you home?
To a place that you only dream of
When you're all alone

And you can go by feel
'Stead of circumstance
But the power's in believing
So give yourself a chance

I know that you can
Sail across the water
Float across the sky-i
Any road that you take will get you there
If you only try

So keep the faith
Ow
Don't let nobody take you down brother
Just keep your eyes on the prize
Feet flat on the ground

So keep the faith
Baby yeah
Because it's just a matter of time
Before your confidence will win out

I told my brother how to do the thing right
Lift up your head and show the world you got pride
Go for what you want
Don't let them get in your way
You can be a winner but you gotta
Keep the faith
Gon' keep it brother
You got

I know that keepin the faith
Means never givin up on love
But the power that love has
Has to make it right
Makes it
Makes it right

So keep the faith
Don't let nobody turn you round brother
You got to know when it's good to go
Get your dreams up off of the ground

So keep the faith
Baby yeah
Because it's just a matter of time
Before your confidence will win out

Better stand up and act like you wanna do it right
Don't play the fool for the rest of your life
Work on it brother and you'll make it someday
Go for what you want and don't forget the faith

Look at yourself and what your doin right now
Stand back a minute just to check yourself out
Straighten up your life and how your livin each day
Get yourself together cuz you gotta keep the faith

Don't let nobody take you down brother
Just keep your eyes on the prize
Your feet flat on the ground

So keep the faith
Baby yeah
Because it's just a matter of time
Before your confidence will win out

Lift up your mind before your mind gets blown
Some things in life you're best just leave them alone
Go for what you want
Don't let it get in your way
You can make it happen but you gotta keep the faith Gon' keep it brother
You got to keep the faith
Yeah keep the faith
Gon' keep it sista
You got to keep the faith

I told my brother how to do the thing right
Lift up your head and show the world you got pride
Go for what you want
Don't let them get in your way
You can be a winner if you keep the faith

Straighten out yourself and get your mind on track
Dust off your butt and get your self-respect back
You've know me long enough to know that I don't play
Take it like you want it but you got to keep the faith
Gon'


Don't let nobody take you down
Just keep your eyes on the prize
Your feet flat on the ground

So keep the faith
Baby yeah
Because it's just a matter of time
Before your confidence will win out
But till that day
I said you gotta keep the faith
Mm-hmm
Nếu bạn hét to lên thì điều đó sẽ thấm vào qua từ giữa sự đầu hàng của bạn cho đến những lời viện cớ?

Và bạn có thể nói lên những lời như thể bạn hiểu nhưng sức mạnh là ở sự tin tưởng
Vậy thì hãy cho bản thân một cơ hội đi

Vì bạn có thể leo lên ngọn núi cao nhất, bơi qua biển cả sâu nhất mà

Tất cả những gì bạn cần là ý chí mong muốn và một chút tự trọng

Vậy hãy giữ vững niềm tin nhé
Đừng để bất kì ai xoay chuyển bạn
Bạn phải biết khi nào nên xuất phát để khiến những giấc mơ của bạn được bay bổng

Vậy hãy giữ vững niềm tin nhé
Vì tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Trước khi sự tin tưởng của bạn thắng thế

Tin vào bản thân dù cho phải đánh đổi điều gì
Bạn có thể là người chiến thắng nhưng bạn phải tin
Sẽ phải giữ niềm tin bạn có nhé, người anh em

Và khi bạn nghĩ về sự tin tưởng, điều đó có dẫn đưa bạn về nhà, tới một nơi mà bạn mơ ước khi lẻ loi?

Và bạn có thể đi theo tiếng gọi cảm xúc thay vì hoàn cảnh nhưng sức mạnh nằm trong sự tin tưởng, vì thế hãy cho bản thân một cơ hội nhé

Tôi biết bạn có thể giương buồn qua biển khơi, bồng bềnh trên tầng trời, bất cứ con đường nào bạn đi cũng sẽ đưa bạn đến đó nếu như bạn cố gắng

Vậy hãy giữ vững niềm tin nhé
Đừng để bất kì ai làm bạn thất vọng, hỡi người anh em
Tập trung vào sự tưởng thưởng cho thành quả và vững chải bước tới nhé

Vậy hãy giữ vững niềm tin nhé
Vì tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Trước khi sự tin tưởng của bạn thắng thế

Tôi bảo bạn cách làm cho đúng
Ngẩng cao đầu và cho thế giới thấy bạn kiêu hãnh
Đi tìm điều bạn muốn
Đừng để những gì khác ngăn trở
Bạn có thể là người chiến thắng nhưng bạn phải giữ vững niềm tin, sẽ phải giữ vững, người anh em à

Tôi biết rằng giữ vững niềm tin là không bao giờ từ bỏ tình yêu nhưng sức mạnh mà tình yêu có, làm cho mọi chuyện trở nên đúng đắn

[Điệp khúc 1]

Nên đứng thẳng và hành động như bạn muốn mọi chuyện đúng đắn, đừng ngớ ngẩn suốt cuộc đời còn lại
Cố gắng đi và bạn sẽ thành công ngày nào đó
Tìm kiếm điều bạn muốn và đừng quên niềm tin nhé

Nhìn vào bản thân và điều bạn đang làm
Lùi lại chút để kiểm điểm lại bản thân
Sắp xếp cuộc đời và cách bạn sống mỗi ngày
Vững lòng vì bạn phải giữ vững niềm tin

[Điệp khúc 2]

Lên tinh thần trước khi lung lạc
Có những điều tốt nhất là bạn nên tránh xa
Hướng tới điều bạn muốn, đừng để chúng ngán đường
Bạn có thể hiện thực điều đó nhưng phải giữ vững niềm tin
Sẽ phải giữ vững niềm tin, người anh em à
Bạn phải giữ vững niềm tin, anh chị em à.

Tôi bảo bạn cách làm cho đúng
Ngẩng cao đầu và cho thế giới thấy bạn kiêu hãnh
Đi tìm điều bạn muốn
Đừng để những gì khác ngăn trở
Bạn có thể là người chiến thắng nhưng bạn phải giữ vững niềm tin

Giữ bản thân ngay thẳng và tập trung tâm trí
Phủi sạch bụi trần và giành lại sự tự trọng
Bạn biết tôi đủ lâu để biết rằng tôi không đùa
Bạn muốn làm sao thì làm nhưng bạn phải nhớ giữ vững niềm tin nhé

[Điệp khúc 2]
Nhưng cho tới ngày đó
 

×
Quay lại
Top