[Lyrics] Have A Little Faith In Me - A*teens

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Marie]
Lonely days lonely nights
Without you by my side
Memories and sad songs
Making me feel so blue

[Sara]
Now I know yeah I realize
I see the world with different eyes
Give me one more chance
And I'll make it all up to you

[All]
So Have a little faith in me
Put a little trust in me
Every little thing will be alright
Every little thing will be just fine
So Have a little faith in me
Tonight

[Dhani]
Sitting here by the telephone
I try to call but you're not home
I'm drifting away in echoes of yesterday

So have a little faith in me
Put a little trust in me
Every little thing will be alright
Every little thing will be just fine
Have a little faith in me
And I will hold you in my arms tonight

Have a little faith (yeah yeah yeah)
Put a little trust

So have a little faith in me
Put a little trust in me
Every little thing will be alright
Every little thing will be just fine
Have a little faith in me
And I will hold you in my arms tonight

Have a little faith (yeah yeah yeah)
And I will hold you in my arms tonight
Every little thing will be alright
Every little thing will just fine
Have a little faith in me
And I will hold you in my arms tonight

Have a little faith in me
Tonight
[Marie]
Ngày đêm cô đơn
Vắng anh bên mình
Những kỷ niệm và những khúc ca buồn
Khiến em u sầu.

[Sara]
Giờ em biết, vâng em đã nhận ra
Em nhìn thế giới bằng con mắt khác
Hãy cho em một cơ hội
Và em sẽ bù đắp tất cả cho anh.

[Tất cả]
Nên hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Đặt một chút niềm tin vào em
Mọi việc cỏn con rồi sẽ ổn thôi
Mọi việc cỏn con rồi sẽ tốt đẹp
Nên hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Đêm nay.

[Dhani]
Ngồi nơi đây, cạnh bên chiếc điện thoại
Anh cố gọi nhưng em không có nhà
Anh đang trôi dạt trong tiếng vọng của ngày hôm qua.

[Tất cả]
Nên hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Đặt một chút niềm tin vào em
Mọi việc cỏn con rồi sẽ ổn thôi
Mọi việc cỏn con rồi sẽ tốt đẹp
Hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Và em sẽ giữ anh trong vòng tay em đêm nay.

Có một niềm tin nhỏ bé (vâng vâng vâng)
Đặt một chút niềm tin.

Nên hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Đặt một chút niềm tin vào em
Mọi việc cỏn con rồi sẽ ổn thôi
Mọi việc cỏn con rồi sẽ tốt đẹp
Hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Và em sẽ giữ anh trong vòng tay em đêm nay.

Có một niềm tin nhỏ bé (yeah yeah yeah)
Và em sẽ giữ anh trong vòng tay em đêm nay.
Mọi việc cỏn con rồi sẽ ổn thôi
Mọi việc cỏn con rồi sẽ tốt đẹp
Hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Và em sẽ giữ anh trong vòng tay em đêm nay.

Hãy cho em một niềm tin nhỏ bé
Đêm nay.

 
×
Quay lại
Top