[Lyrics] Things Will Never Be The Same - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Try to fall asleep tonight
Lay awake and dream of a life
Where we thought that we could make it
We wasted all our time
And I wouldn't change a single thing, I know

We get closer and closer again
But we're falling apart

I'm losing, you're losing a friend
It's always over before we start
You're asking for love
And I wish that it could be the way that it was
But it's over
There's no one to blame
It'll never be the same
Two wrongs don't make it right
Two hearts are on the line

Maybe we could have made it
Have waited
Done this right
In the end, I'm a friend
But that's all I am to you, oh

We get closer and closer again
But we're falling apart
I'm losing, you're losing a friend

It's always over before we start
You're asking for love
And I wish that it could be the way that it was
But it's over
There's no one to blame
No, it'll never be the same
No, it'll never be the same
(No, no, no, no)


We get closer and closer again
But we're falling apart
I'm losing, you're losing a friend
It's always over before we start
You're asking for love
And I wish I believed you
But it's easy to see that it's over
There's no one to blame
It'll never be the same

No, it'll never be the same
No, it'll never be the same

It's over
There's no one to blame
It'll never be the same (x4)
Cố ngủ thiếp đi đêm nay
Nằm trằn trọc và mơ về đời mình

Cái hồi mình còn nghĩ là sẽ làm được
Chúng ta chỉ phí thời gian
và anh chẳng thay đổi gì, anh hiểu

Ta lại gần hơn một lần nữa
Nhưng ta đã chia tay
Anh mất đi em cũng mất đi một người bạn
Mọi chuyện luôn kết thúc trước khi bắt đầu
Em lại muốn tình yêu

Và anh ước sao mọi thứ vẫn như xưa
Nhưng hết rồi
Lỗi lầm chẳng thuộc về ai
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa
Hai lần sai chả thể là đúng
Hai trái tim cùng nhịp đập
Có thể mình đã làm được
Đã chờ đợi
Để làm điều đúng đắn

Cuối cùng anh là một người bạn
Nhưng đó là cả với em

Ta lại gần hơn một lần nữa
Nhưng ta đã chia tay
Anh mất đi em cũng mất đi một người bạn
Mọi chuyện luôn kết thúc trước khi bắt đầu
Em lại muốn tình yêu
Và anh ước sao mọi thứ vẫn như xưa

Nhưng hết rồi
Lỗi lầm chẳng thuộc về ai
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa
(Không, không không...)

Ta lại gần hơn một lần nữa
Nhưng ta đã chia tay
Anh mất đi em cũng mất đi một người bạn

Mọi chuyện luôn kết thúc trước khi bắt đầu
Em lại muốn tình yêu
Và anh ước sao mọi thứ vẫn như xưa
Nhưng hết rồi
Lỗi lầm chẳng thuộc về ai
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa

Hết rồi

Lỗi lầm chẳng thuộc về ai
Mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa (x4)

 
×
Quay lại
Top