[Lyrics] Never Too Late - Three Days Grace

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

"Never Too Late"

This world will never be
What I expected
And if I don't belong
Who would have guessed it
I will not leave alone
Everything that I own
To make you feel like it's not too late
It's never too late

Even if I say
It'll be alright
Still I hear you say
You want to end your life
Now and again we try
To just stay alive
Maybe we'll turn it all around
'Cause it's not too late
It's never too late

No one will ever see
This side reflected
And if there's something wrong
Who would have guessed it
And I have left alone
Everything that I own
To make you feel like
It's not too late
It's never too late

Even if I say
It'll be alright
Still I hear you say
You want to end your life
Now and again we try
To just stay alive
Maybe we'll turn it all around
'Cause it's not too late
It's never too late

The world we knew
Won't come back
The time we've lost
Can't get back
The life we had
Won't be ours again

This world will never be
What I expected
And if I don't belong

Even if I say
It'll be alright
Still I hear you say
You want to end your life
Now and again we try
To just stay alive
Maybe we'll turn it all around
'Cause it's not too late
It's never too late
Maybe we'll turn it all around
'Cause it's not too late
It's never too late (It's never too late)
It's not too late
It's never too late
"Không bao giờ là quá muộn"

Thế giới này chẳng bao giờ được như
Tôi mong muốn
Và nếu như tôi không thuộc về thế giới này
Thì ai có thể chắc chắn về điều đó
Tôi sẽ không bỏ lại
Mọi thứ thuộc về tôi
Để cho bạn biết rằng vẫn chưa quá muộn
Không bao giờ là quá muộn cả

Cho dù tôi có nói gì đi nữa
Mọi chuyện vẫn ổn mà
Tôi vẫn nghe tiếng bạn
Bạn muốn kết liễu mạng sống của mình ư
Nào, sao chúng ta không thử
Sống tiếp
Có khi chúng ta sẽ thay đổi mọi chuyện
Bởi vì vẫn chưa quá muộn mà
Không bao giờ là quá muộn cả

Chưa có ai thấy
Mặt trái của vấn đề
Và nếu có gì đó sai lầm
Ai có thể chắc chắn về điều đó
Và tôi đã bỏ lại
Mọi thứ thuộc về tôi
Để cho bạn biết rằng
Vẫn chưa quá muộn
Không bao giờ là quá muộn cả

Cho dù tôi có nói gì đi nữa
Mọi chuyện vẫn ổn mà
Tôi vẫn nghe tiếng bạn
Bạn muốn kết liễu mạng sống của mình ư
Nào, sao chúng ta không thử
Sống tiếp
Có khi chúng ta sẽ thay đổi mọi chuyện
Bởi vì vẫn chưa quá muộn mà
Không bao giờ là quá muộn cả

Thế giới mà chúng ta từng biết
Đã không còn
Thời gian mà chúng ta đã bỏ phí
Không thể lấy lại được
Cuộc sống mà chúng ta từng có
Không còn là của chúng ta nữa

Thế giới này chẳng bao giờ được như
Tôi mong muốn
Và nếu như tôi không thuộc về thế giới này

Cho dù tôi có nói gì đi nữa
Mọi chuyện vẫn ổn mà
Tôi vẫn nghe tiếng bạn
Bạn muốn kết liễu mạng sống của mình ư
Nào, sao chúng ta không thử
Sống tiếp
Có khi chúng ta sẽ thay đổi mọi chuyện
Bởi vì vẫn chưa quá muộn mà
Không bao giờ là quá muộn cả
Có khi chúng ta sẽ thay đổi mọi chuyện
Bởi vì vẫn chưa quá muộn mà
Không bao giờ là quá muộn cả (Không bao giờ là quá muộn cả)
Vẫn chưa quá muộn
Không bao giờ là quá muộn cả

 

×
Quay lại
Top