[Lyrics] Neverending Nights - Elvenking

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/0[/FLASH]NEVERENDING NIGHTS

I can see them running towards me
All the time they steal my dreams
The ghosts of past and sorrow
All the time they steal my dreams

When I take a walk outside, whispers will surround my head
I can hear the echo of my voice, a hundred times or more

They shout, they carry on
They whisper on my sorrow
They shout all night long
But the whispers will not end
And the whispers will not end

The ghost of past is showing me all the good times that have gone
- Now just a shadow on the wall
The rose is, so fragile, but still so everlasting
The ghost of sorrow is recalling all the damage done
Now just a brick off from the wall
The rose is so strong but
It won't be 'till the end, NO!

I can see them running towards me
All the time they steal my dreams
The ghosts of past and sorrow
All the time they steal my dreams

When I take a walk outside, whispers will surround my head
I can hear the echo of my voice, a hundred times or more

They shout, they carry on
They whisper on my sorrow
They shout all night long
But the whispers will not end
And the whispers will not end

The ghost of past is showing me all the good times that have gone
- Now just a shadow on the wall
The rose is, so fragile, but still so everlasting
The ghost of sorrow is recalling all the damage done
Now just a brick off from the wall
The roses, so fragile, forever will fade away with the tide of life
But this night will hold them on!

Chorus:
Oh, I want to see when I was a child
All the emotions, the smiles and the cries
Now that I see, never it hides, the neverending nights
Remember the flash, the crowd was no more
A light that surrounds you, never before
Now that I see, never it hides, the neverending nights

At the end of this horrid night, whispers stopped to haunt my dreams
All emotions cast inside my mind, a hundred times or more... ..no more...
ĐÊM VÔ TẬN

Tôi nhìn thấy chúng đang chạy đến
Chúng luôn cướp đi những mộng mơ của tôi
Oan hồn của quá khứ và đau thương
Chúng luôn cướp đi những mộng mơ của tôi

Khi tôi bước ra ngoài, những lời thì thầm cứ quanh quẩn trong đầu
Tôi có thể nghe giọng nói mình vọng lại, một trăm lần hoặc hơn

Chúng quát, chúng kêu ca
Chúng xì xào trên nỗi đau của tôi
Chúng hò hét thâu đêm
Nhưng những lời thì thầm sẽ không kết thúc
Và những lời thì thầm sẽ không kết thúc

Hồn ma của quá khứ chỉ cho tôi thấy ngày tươi đẹp đã xa
- Giờ chỉ còn chiếc bóng trên bờ tường
Hoa hồng, mỏng manh, nhưng bất diệt
Hồn ma của đau thương đang gợi lại những tổn thất đã qua
Giờ chỉ là viên gạch rơi khỏi bờ tường
Hoa hồng, rất kiên cường, nhưng
Nó sẽ không tồn tại mãi, KHÔNG!

Tôi nhìn thấy chúng đang chạy đến
Chúng luôn cướp đi những mộng mơ của tôi
Oan hồn của quá khứ và đau thương
Chúng luôn cướp đi những mộng mơ của tôi

Khi tôi bước ra ngoài, những lời thì thầm cứ quanh quẩn trong đầu
Tôi có thể nghe giọng nói mình vọng lại, một trăm lần hoặc hơn

Chúng quát, chúng kêu ca
Chúng xì xào trên nỗi đau của tôi
Chúng hò hét thâu đêm
Nhưng những lời thì thầm sẽ không kết thúc
Và những lời thì thầm sẽ không kết thúc

Hồn ma của quá khứ chỉ cho tôi thấy ngày tươi đẹp đã xa
- Giờ chỉ còn chiếc bóng trên bờ tường
Hoa hồng, mỏng manh, nhưng bất diệt
Hồn ma của đau thương đang gợi lại những tổn thất đã qua
Giờ chỉ là viên gạch rơi khỏi bờ tường
Hoa hồng, mỏng manh, mãi mãi tàn phai với đời dâng biển sóng
Nhưng đêm đen này sẽ giữ chặt chúng lại!

Ôi, tôi muốn nhìn lại thuở ấu thơ
Tất cả cảm xúc, nục cười và nước mắt
Giờ tôi nhìn thấy, không bao giờ lẩn tránh, những màn đêm vô tận
Nhớ lại cảnh xưa, đám đông cũng không còn
Ánh sáng bao quanh bạn, trước đây chưa từng có
Giờ tôi nhìn thấy, không bao giờ lẩn tránh, những màn đêm vô tận

Khi đêm kinh hoàng này kết thúc, những lời thì thầm ngừng ám ảnh trong giấc mơ của tôi
Tất cả cảm xúc ném vào trong tâm trí, một trăm lần hoặc hơn...không hơn nữa...


 
×
Quay lại
Top