[Lyrics] Live Like There's No Tomorrow - Selena Gomez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️If time could tune in today and we left too many things to say
If we could turn it back what would we want to change?
But now's the time to take a chance
C'mon, we got to make a stand
What if we gotta lose the choices in our hands
And we can find a way to do anything if we try to

Live like there's no tomorrow,

(Cause all we have is here right now)
Love like it's all that we know.
(The only chance that we ever found)
Believe in what we feel inside,
Believe in it and it'll never die.
So never let this life pass us by.
Live like there's no tomorrow.

It never was a night at day and then the week will fade away

Let it be. nothing less. and let the dreams remain.
Take a leap and fade and hope you fly, feel what it's like to be alive
Give it all, what we've got and lay it all on the line
And we can find a way to do anything if we try to

Live like there's no tomorrow,
(Cause all we have is here right now)
Love like it's all that we know.
(The only chance that we ever found)

Believe in what we feel inside,
Believe in it and it'll never die.
So never let this life pass us by.
Live like there's no tomorrow.

Will you be by my side? We'll do this together.
Just you and Me, nothing is impossible, nothing is impossible!

Live like there's no tomorrow,
(Cause all we have is here right now)

Love like it's all that we know.
(The only chance that we ever found)
Believe in what we feel inside,
Believe in it and it'll never die.
So never let this life pass us by.
Live like there's no tomorrow.

Live like there's no tomorrow,
(Cause all we have is here right now)

Love like it's all that we know.
(The only chance that we ever found)
Believe in what we feel inside,
Believe in it and it'll never die...
Nếu thời gian hòa làm một với ngày hôm nay và ta còn bao điều chưa nói
Nếu được quay lại thì bạn muỗn thay đổi điều gì?
Nhưng giờ là lúc để nắm lấy cơ hội
Nào, ta cùng tạo nên chỗ đứng riêng

Nếu như cơ hội tuột mất khỏi tầm tay ta
Và ta có thể tìm cách làm mọi vệc nếu ta cố gắng

Hãy sống như thể chẳng có ngày mai
(Bởi tất cả đều bên ta lúc này rồi)
Yêu như thể ta biết tất cả
(Đó là cơ hội ta chẳng có lần nữa)
Nghe theo cảm nhận trong lòng
Tin tưởng điều đó và nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ

Thế nên đừng để cuộc sống cứ trôi trước mắt ta
Hãy sống như thể chẳng có ngày mai

Đêm đen chưa từng xuất hiện ban ngày, và rồi một tuần sẽ lại trôi qua
Cứ để mọi thứ diễn ra đi, đâu gì hơn thế, và để những giấc mộng trường tồn mãi
Thử nhảy không dừng lại và hi vọng bạn có thể bay, cảm nhận sống là thế nào
Cho đi tất cả, đặt những gì ta có trên mọi rào cản
Và ta có thể tìm cách làm mọi vệc nếu ta cố gắng

Hãy sống như thể chẳng có ngày mai

(Bởi tất cả đều bên ta lúc này rồi)
Yêu như thể ta biết tất cả
(Đó là cơ hội ta chẳng có lần nữa)
Nghe theo cảm nhận trong lòng
Tin tưởng điều đó và nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ
Thế nên đừng để cuộc sống cứ trôi trước mắt ta
Hãy sống như thể chẳng có ngày mai

Bạn sẽ bên tôi chứ? Chúng ta sẽ cùng góp sức

Có bạn và tôi, chẳng có gì là không thể, chẳng có gì là không thể!

Hãy sống như thể chẳng có ngày mai
(Bởi tất cả đều bên ta lúc này rồi)
Yêu như thể ta biết tất cả
(Đó là cơ hội ta chẳng có lần nữa)
Nghe theo cảm nhận trong lòng
Tin tưởng điều đó và nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ
Thế nên đừng để cuộc sống cứ trôi trước mắt ta

Hãy sống như thể chẳng có ngày mai

Hãy sống như thể chẳng có ngày mai
(Bởi tất cả đều bên ta lúc này rồi)
Yêu như thể ta biết tất cả
(Đó là cơ hội ta chẳng có lần nữa)
Nghe theo cảm nhận trong lòng
Tin tưởng điều đó và nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ

 
×
Top Bottom