[Lyrics] It's Not Over - Secondhand Serenade

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532My tears run down like razorblades
And no, I'm not the one to blame
It's you ' or is it me?
And all the words we never say
Come out and now we're all ashamed
And there's no sense in playing games
When you've done all you can do

But now it's over, it's over, why is it over?
We had the chance to make it
Now it's over, it's over, it can't be over
I wish that I could take it back
But it's over

I lose myself in all these fights
I lose my sense of wrong and right
I cry, I cry
It's not over

It's shaking from the pain that's in my head
I just wanna crawl into my bed
And throw away the life I led
But I won't let it die, but I won't let it die

But now it's over, it's over, why is it over?
We had the chance to make it
Now it's over, it's over, it can't be over
I wish that I could take it back

I'm falling apart, I'm falling apart
Don't say this won't last forever
You're breaking my heart, you're breaking my heart
Don't tell me that we will never be together
We could be, over and over
We could be, forever

I'm falling apart, I'm falling apart
Don't say this won't last forever
You're breaking my heart, you're breaking my heart
Don't tell me that we will never be together
We could be, over and over
We could be, forever

It's not over, it's not over, it's never over
Unless you let it take you
It's not over, it's not over, it's not over
Unless you let it break you
It's not over
Những giọt lệ của anh tuôn rơi lã chã
Và không, anh không phải người đáng trách
Là em hay là anh đây?
Và tất cả những lời ta chưa từng nói
Bỗng thốt ra và giờ, cả hai ta đều thật đáng hổ thẹn
Và tham gia vào cuộc chơi chả có ý nghĩa gì hết
Khi em đã làm tất cả những gì có thể

Nhưng giờ thì mọi chuyện chấm dứt rồi, tại sao lại kết thúc?
Ta đã có cơ hội làm lại
Nhưng giờ thì chấm dứt rồi, không thể chấm dứt được
Anh ước giá như anh có thể quay lại
Nhưng đã kết thúc rồi còn đâu

Anh đánh mất chính mình trong những cuộc cãi vã
Anh đánh mất ý niệm về đúng và sai
Anh khóc, anh khóc,
Mọi chuyện chưa chấm dứt đâu

Những nỗi đau nhức nhối trong trí óc anh
Anh chỉ muốn lê lên gi.ường
Và vứt bỏ cái cuộc đời thối nát kia
Nhưng anh sẽ không để đời chấm dứt đâu

Nhưng giờ thì mọi chuyện chấm dứt rồi, tại sao lại kết thúc?
Ta đã có cơ hội làm lại
Nhưng giờ thì chấm dứt rồi, không thể chấm dứt được
Anh ước giá như anh có thể quay lại

Anh tan nát cõi lòng
Đừng nói với anh rằng cuộc tình này sẽ không tồn tại mãi mãi
Em làm tan nát con tim anh
Đừng nói với anh rằng ta sẽ chẳng bao giờ bên nhau được
Ta có thể chấm dứt, kết thúc, chia tay
Ta có thể ở bên nhau mãi mãi

Chuyện chưa chấm dứt đâu, không bao giờ chấm dứt
Trừ khi em không để chuyện kết thúc
Chuyện chưa chấm dứt đâu, không bao giờ chấm dứt
Trừ khi em để chuy
 
Quay lại
Top