[Lyrics] It's Over Now - Natasha Thomas

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Chorus:
What kind of love have you got?
You should be home but you're not
I don't want to believe that it's over now
I could be wrong, but I'm not
And you still think you're hot
I don't want to believe that it's over now

lalalalalalalalala lalalalalalalalala

Can you tell me your secret
Then I'll tell you mine
Show me that you still love me
Then I will show real love

Ooh baby
What kind of love have you got?
You should be home but you're not
I don't want to believe that it's over now
I could be wrong, but I'm not
And you still think you're hot
I don't want to believe that it's over now

lalalalalalalalala lalalalalalalalala

You are walkin' the wire
Looking for love in between
But you don't have desire
Do you know what I mean?

Ooh baby
What kind of love have you got?
You should be home but you're not
I don't want to believe that it's over now
I could be wrong, but I'm not
And you still think you're hot
I don't want to believe that it's over now
Its over now

Wake up
you lose my lovin
Wake up
you stop thinkin
think twice
About the things that you have said and done [x2]

lalalalalalalalala lalalalalalalalala

What kind of love have you got?
You should be home but you're not
I don't want to believe that it's over now
I could be wrong, but I'm not
And you still think you're hot
I don't want to believe that it's over now
its over now

lalalalalalalalala lalalalalalala*lala [x2]

*it’s over now
Điệp khúc:
Thứ tình yêu mà anh có là gì thế?
Có lẽ anh nên ở nhà nhưng anh không làm thế
Em không muốn tin rằng đã kết thúc
Có thể em sai, nhưng không phải thế
Anh vẫn nghĩ rằng anh đang nóng bỏng ư?
Em không muốn tin rằng tình đôi ta đã hết.

La la la…

Có thể nói cho em bí mật của anh không ?
Rồi sau đó em sẽ nói cho anh bí mật của em
Hãy nói rằng anh vẫn còn yêu em
Và em sẽ cho anh thấy tình yêu thực sự

Ôi anh yêu !
Thứ tình yêu mà anh có là gì thế?
Lẽ ra anh nên ở nhà nhưng anh không làm thế
Em không muốn tin rằng đã kết thúc
Có thể em sai, nhưng không phải thế
Anh vẫn nghĩ rằng anh đang nổi ư?
Em không muốn tin rằng tình đôi ta đã hết.

La la…

Anh đang đi trên một sợi dây
Và kiếm tình yêu trên khoảng giữa của sợi dây đó
Nhưng anh lại không có sự khao khát tình yêu
Anh hiểu điều em nói không?

Ôi anh yêu !
Thứ tình yêu mà anh có là gì?
Có lẽ anh nên ở nhà nhưng anh không làm thế
Em không muốn tin rằng đã kết thúc
Có thể em sai, nhưng không phải thế
Anh vẫn nghĩ rằng anh đang nổi ư?
Em không muốn tin rằng tình đôi ta đã hết.

Hãy thức tỉnh đi
Anh đã mất tình yêu của em rồi đó
Hãy tỉnh lại đi
Hãy ngừng suy nghĩ đi
Và nghĩ lại
Về những điều mà anh đã nói và đã làm !

Anh có bao nhiêu kiểu yêu?
Anh nên ở nhà nhưng anh không làm thế
Em không muốn tin rằng đã kết thúc
Có thể em sai, nhưng không phải thế
Anh vẫn nghĩ rằng anh đang nổi ư?
Em không muốn tin rằng giờ đây tình đôi ta đã hết.
Giờ đã kết thúc rồi...
La la la

Đã kết thúc rồi

 
×
Top Bottom