[Lyrics] It's All Over - Three Days Grace

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
IT'S ALL OVER

Your bottles' almost empty
You know this can't go on
Because of you my mind is always racing
The needles' breaking your skin
The scar is sinking in
And now your trip begins but
It's all over for
It's all over for

You
For you
When you're on the edge and falling off
It's all over for you
For you
When you're on the edge and falling off
It's all over

I know what runs through your blood
You do this all in vain
Because of you my mind is always racing
And it gets under my skin
To see you giving it
And now your trip begins but
It's all over for
It's all over for

You
For you
When you're on the edge and falling off
It's all over for you
For you
When you're on the edge and falling off
It's all over

And now you're dead inside
Still you wonder why
It's all over
And now you're dead inside
Still you wonder why
It's all over

And now you're dead inside
Still you wonder why
When you're on the edge and falling off
It's all over for (You, for you)
And now you're dead inside
Still you wonder why
When you're on the edge and falling off
It's all over for (You, for you)
And now you're dead inside
Still you wonder why
It's all over
Kết Thúc

Chai rỗng cả rồi
Em biết chuyện này không thể tiếp tục được nữa
Vì thâm tâm em cứ mãi đua tranh
Ngàn mũi kim đâm thấu thịt da
Vết thương lặn vào trong
Và trò chơi của em bắt đầu nhưng
Tất cả kết thúc rồi
Kết thúc đối với

Em
Đối với em
Khi em trên bờ vực và rơi xuống
Với em tất cả đã kết thúc
ĐỐi với em
Khi em trên bờ vực và rơi xuống
Kết thúc thôi

Anh biết cái gỉ chảy trong máu em
Em làm tất cà điều ngốc nghếch đó
Vì thâm tâm em cứ mãi đua tranh
Em làm anh phát cáu
Khi thấy em cho đi
Và giờ thì trò chơi của em bắt đầu nhưng
Kết thúc
Kết thúc đối với

Em
Em đó
Khi em trên bờ vực và sắp rơi xuống
Với em tất cả đã kết thúc
Với em
Khi em trên bờ vực và sắp rơi xuống
Kết thúc thôi

Và trong lòng em chết lặng
Em còn thắc mắc tại sao à
Khi em trên bờ vực thẳm và rơi xuống
Vời em tất cả kết thúc rồi (em, em đó)
Và trong lòng em chết lặng
Em còn thắc mắc tại sao à
Khi em trên bờ vực thẳm và rơi xuống
Vời em tất cả kết thúc rồi (em, em đó)
Và trong lòng em chết lặng
Em còn thắc mắc tại sao à
Khi em trên bờ vực
 

×
Quay lại
Top