[Lyrics] Over and Over - Three Days Grace

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Over and Over

I feel it everyday it's all the same
It brings me down but I'm the one to blame
I've tried everything to get away
So here I go again
Chasing you down again
Why do I do this?

Over and over, over and over
I fall for you
Over and over, over and over
I try not to

It feels like everyday stays the same
It's dragging me down and I can't pull away
So here I go again
Chasing you down again
Why do I do this?

Over and over, over and over
I fall for you
Over and over, over and over
I try not to
Over and over, over and over
You make me fall for you
Over and over, over and over
You don't even try

So many thoughts that I can't get out of my head
I try to live without you, every time I do I feel dead
I know what's best for me
But I want you instead
I'll keep on wasting all my time

Over and over, over and over
I fall for you
Over and over, over and over
I try not to
Over and over, over and over
You make me fall for you
Over and over, over and over
You don't even try to
Lần nữa và lần nữa

Anh cảm thấy mọi ngày đều như nhau
điều đó làm anh yếu đuối nhưng anh là người đáng trách
anh cố gắng làm mọi chuyện để xua đi
thế mà lúc này anh lại đi
Lại theo đuổi em
Cớ sao anh làm điều này?

lần nữa, lại lần nữa
Anh nghiêng ngả vì em
lần nữa, lại lần nữa
anh cố gắng để không như thế

Cảm thấy như mọi ngày đều như nhau
điều đó đang làm anh suy sụp nhưng anh không kéo lại được
thế mà lúc này anh lại đi
Lại theo đuổi em
Cớ sao anh làm điều này?

lần nữa, lại lần nữa
anh nghiêng ngả vì em
lần nữa, lại lần nữa
Anh cố gắng để không như thế
lần nữa, lại lần nữa
em làm anh điên đảo vì em
lần nữa, lại lần nữa
thậm chí em chẳng hề làm gì

Quá nhiều suy nghĩ mà không thể gạt bỏ khỏi tâm trí
Cố gắng sống không có em, nhưng mỗi lần quyết tâm lại cảm thấy như chết đi
Anh biết điều gì tốt cho mình
nhưng anh muốn em thay vào đó
rồi anh sẽ vẫn lãng phí thời gian của mình

lần nữa, lại lần nữa
anh nghiêng ngả vì em
lần nữa, lại lần nữa
Anh cố gắng để không như thế
lần nữa, lại lần nữa
em làm anh điên đảo vì em
lần nữa, lại lần nữa
thậm chí em chẳng hề làm gì 
×
Quay lại
Top