[Lyrics] Over You - Honor Society

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
I got another question that I need answered
But you won't speak to me, got another problem
That I need solved and you just don't agree
Don't act like you don't care
Cause I know you do, yeah you do

But I just can't figure it out
I'm not over you, over you

And I just can't leave it alone
I'm not over you, over you

What happened to the days
When I knew the ways to make your body move
Tried to get it back but the distance rolls
I know you feel it too
I can't act like I don't care
Cause I do, yeah I do


But I just can't figure it out
I'm not over you, over you
And I just can't leave it alone
I'm not over you, over you
And you just won't pick up the phone
I'm not over you, over you
And I know I'll never get through
I'm not over you, over you


Pick up the pictures of you and me
I try seeing another girls
But they were just a distraction
Never the same attraction
Going crazy over you

And I just can't figure it out
I'm not over you, over you
And I just can't leave it alone

I'm not over you, over you
And you just won't pick up the phone
I'm not over you, over you
And I know I'll never get through
I'm not over you, over you

I'm not over you
I'm not over you
I'm not over you

Over you
Anh có một câu hởi khác cần phải trả lời
Nhưng em đâu có nói chuyện với anh, lại thêm một vấn đề nữa
Mà anh cần giải quyết mà em chẳng đồng tình
Đừng có ra vẻ như em không quan tâm
Bởi anh biết em quan tâm đó, đúng vậy em vẫn quan tâm

Nhưng anh chưa thể thấu hiểu hết

Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và anh đâu để mặc mọi việc như vậy
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa

Điều gì đã tới trong cái ngày
Khi mà anh biết cách để em vận động nhiều hơn
Cố kéo những ngày ấy lại nhưng khoảng cách xa quá rồi
Anh biết em cũng cảm thấy vậy mà
Anh chẳng thể vờ nhưng mình không quan tâm được

Vì anh quan tâm, quan tâm nhiều lắm

Nhưng anh chưa thể thấu hiểu hết
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và anh đâu để mặc mọi việc như vậy
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và em đâu có nghe máy
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và dù anh biết mình chẳng thể thông suốt tất cả

Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa

Ấp ôm những tấm ảnh của anh và em
Anh vẫn cố tìm kiếm cô gái khác
Nhưng họ chỉ là chút phân tâm thôi
Chẳng thể nào thu hút được như em
Nhớ nhung em khiến anh phát điên

Nhưng anh chưa thể thấu hiểu hết
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa

Và anh đâu để mặc mọi việc như vậy
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và em đâu có nghe máy
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa
Và dù anh biết mình chẳng thể thông suốt tất cả
Anh chẳng còn mong nhớ em nữa, chẳng mong nhớ nữa

Anh chẳng còn mong nhớ em
Anh chẳng còn mong nhớ em

Anh chẳng còn mong nhớ em
Mong nhớ em

 
×
Quay lại
Top