[Lyrics] The Tower - Avantasia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/-VYbjIMF6y[/FLASH][Gabriel]
Where do I go?

Never had a very real dream before.
Now I got a vision of an open door.
Guiding me home, where I belong,
dreamland I have come.

Oh where do I go?


Never had a flesh and blood like this before.
Got a new appearance when I passed the door.
Is it a dream I am withing? Oh what's going on?

Down, down, down
Go down, go down, go down
I roam into nowhere.
Don't see an end: eternal wastelands.
And I hear the voice, the voice, the voice, the voice...


Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah...

Never been a fighter, never been a man.
But I must help Vandroiy, he's my only friend.
Nowhere to go but I know that he knows how
we will get her out...

Magic of transcendence
brought me to this place

Vandroiy in reality lead me on my race.
Told me to bring back the seal
but still I don't know where I shall go.

[Lugaid]
Can't you 'feel' the voice?
You don't have a choice.
What a kind of life:
Freedom in flesh - shackles on your mind...


Go all the way to the tower!
Find out the secrets behind!
Go all the way to the tower!
For all the wisdom of ages doesn't die.

[Elderane]
Men have good intentions
on their way to the light.
But som of them are venal

and end up in the night.
Maybe it's better for you, mankind,
not to know what's going on.

[Gabriel]
Sometimes we must go
ways that seem to be wrong.
What a kind of life: Freedom in flesh,
shackles on your mind...


[Lugaid]
Go all the way to the tower!
Find out the secrets behind!
Go all the way to the tower!
Find out the name of the one
who reigns from inside...

[Voice in the Tower]
You have come the long way through ages

to bring me the seven parts of the seal.
So now throw it over the walls of the tower.
Throw the seal!

[Pope]
But first Godfather, what about the prophecy? What
about your reward: The ultimate illumination, the
gnosis and the power to defend your kingdom on
earth with a strong hand? What about the prophecy?


[Lugaid]
I realize...

[all]
For the glory, for the glory, for the glory,
For the glory. Oh - what is going on?
For the glory, for the glory, for the glory,
For the glory. Oh - what is going on?


[Lugaid]
Gabriel I can feel:
You have it back - book and seal.
Still no war is won, we have just begun...

Go all the way to the tower!
Long for the secrets behind!
Go all the way to the tower!
Found out the name of the one

who reigns from inside...

Go all the way to the tower!
Long for the secrets behind!
Go all the way to the tower!
Found out the name of the one,
Of the one...

[Jakob]
Oh, how could the stranger steal the seal away?

Was it my fault? Or was it no one's fault at all?
[Gabriel]
Ta đi đâu đây?

Chưa từng có giấc mơ nào thật đến thế
Ta bất giác mơ hồ trông thấy cánh cửa mở
Dẫn lối ta về nhà, nơi ta vốn thuộc về
Miền đất mơ tưởng ta đã đến


Ôi ta đi đâu đây?

Chưa bao giờ thấy thân xác phàm tục như thế
Bước qua cánh cửa và ta mang diện mạo mới
Phải chăng đây là giấc mơ ta thêu dệt? Ôi chuyện gì đang xảy ra?

Xuống, xuống, xuống
Đi xuống, đi xuống, đi xuống
Ta đi lang thang vào chốn vô định

Nào thấy kết thúc: hoang mạc vĩnh cửu
Và ta nghe thấy giọng nói, giọng nói......

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah...

Chưa từng là chiến binh, chưa từng là đấng nam nhi
Nhưng ta phải giúp Vandroiy, anh là người bạn duy nhất
Không có nơi nào để đi nhưng anh ta biết làm thế nào
Chúng tôi sẽ cứu cô ấy thoát ra


Phép nhiệm màu siêu nhiên
Mang ta đến chốn này
Thực ra Vandroiy đang dẫn dắt ta trong cuộc đua
Nói ta mang dấu phong ấn trờ về
Nhưng ta vẫn không hề biết mình sẽ đi đến đâu

[Lugaid]
Anh bạn có cảm thấy giọng nói đó không?
Anh chẳng có lựa chọn nào đâu

Đời là thế đấy
Tự do thân xác - xiếng xích còn trong tâm trí....

Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra bí mật ẩn chứa phía sau!
Hãy tiến tới ngọn tháp!
Vì sự tinh thông ngàn đời chẳng hề chết

[Elderane]
Con người thường chú ý....

về con đường hướng tới ánh sáng
Nhưng có những kẻ dễ mua chuộc
Và tàn đời trong bóng đêm
Con người, có lẽ tốt hơn cho ngươi
Khi không biết điều gì đang diễn ra

[Gabriel]
Đôi lúc chúng ta phải đi
Những con đường dường như sai trái

Đời là thế đó: Thân xác thì tự do
Tâm trí lại vướng xiềng xích

[Lugaid]
Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra bí mật ẩn chứa!
Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra danh tính
Của kẻ đứng phía sau


[Tiếng nói trong Tháp]
Ngươi phải đi chặng đường dài qua mọi thời đại
Để mang về cho ta 7 phần của phong ấn
Giờ thì ném nó qua tường tháp
Ném phong ấn!

[Giáo Hoàng]
Lạy Chúa Trời, còn lời tiên tri thì sao?
Còn phần thưởng của Ngài: lời khai trí cuối cùng,

Sự ngộ đạo và sức mạnh bảo vệ vương quốc Ngài trên thế giới nhờ cánh tay mạnh mẽ? Còn lời tiên tri thì sao?

[Lugaid]
Ta nhận ra.....

[tất cả]
Vinh quang, vinh quang, vinh quang
Vinh quang. Ôi - chuyện gì đang diễn ra?
Vinh quang, vinh quang, vinh quang
Vinh quang. Ôi - chuyện gì đang diễn ra?


[Lugaid]
Gabriel ơi tôi có thế thấy:
Anh có nó rồi: cuốn sách và phong ấn
Chưa cuộc chiến nào giành thắng lợi, chúng ta mới bắt đầu thôi

Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra bí mật ẩn chứa!
Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra danh tính

Của kẻ đứng phía sau

Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra bí mật ẩn chứa!
Hãy tiến tới ngọn tháp!
Tìm ra danh tính
Của kẻ đứng phía sau
Của kẻ.....

[Jakob]

Ôi, làm sao kẻ lạ mặt có thể đánh cắp phong ấn?
Lỗi của ta ư? Hay chẳng phải lỗi của ai cả?

 

×
Quay lại
Top