[Lyrics] Reach Out For The Light - Avantasia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Gabriel]
Lord above - why don't you tell me
why I'm here in agony?
I've been serving, I've been praying
now I'm caught in misery.

I've been praised by friar Jakob,
I misused his confidence.
Cheated by this work of evil –
feigning Anna's innocence.


Oh what have I done?
So many ways lead to the fallen one,
Lucifer, fallen light...
Oh what have I done?
What is going on?


We should bring salvation,
not give in to his temptation - no!
Read and preach the holy world
and no forbidden lies that hurt.
I remember words of "seven".
Set me bree - sanity!


[Lugaid]
Reach out for the light
far beyond confines.
You have read the magic lines
leading to the light in your mind...


[Gabriel]
What is right and what is wrong now?
Is it a trial of paradise?

Is Anna a witch or do they stick to an error?
What's the book and the seal inside?

Am I a cleric or maybe a sinner?
Unbeliever? Renegade?
Was it the devil who led me to "seven"?
Oh redeemer is it all too late?


Oh, what have I done?
I have been led by the smelling one,
Lucifer, fallen light...
Tell me stranger, what have I done?
Oh what's going on?


We should bring salvation,
not give in to his temptation - no!
Read and preach the holy world
and no forbidden lies that hurt.
I remember words of "seven".
Set me free - sanity!

[Lugaid]
Reach out for the light
far beyond confines.
You have read the magic lines
leading to the light in your mind...

[Gabriel]
In your mind?
[Gabriel]
Chúa ở trên cao - tại sao
ngài chẳng nói cho con hiểu
Tại sao con lại ở đây trong sự thê thảm thế này
Con đã từng phụng sự ngài,
đã từng nguyện cầu
Gìơ con lại phải chịu đựng nỗi khổ đau.

Con đã từng được thầy dòng Jakob ca ngợi
Con đã từng lạm dụng sự tin tưởng của ông ấy
Lừa đảo bằng công việc của quỷ dữ
Nấp dưới sự ngây thơ của Anna

Oh con đã làm gì thế này?
Có quá nhiều cách để làm người ta sa ngã
Lucifer, gã thiên thần đốn mạt
Oh con đã làm gì thế này?
Điều gì đang xảy ra vậy?

Chúng ta cần mang đến sự cứu rỗi
Chứ không phải chịu thua
sự dụ dỗ của gã ta – không thể!
Hãy nghiên cứu và thuyết giảng về thánh giới
Và không còn điều cấm nào dối trá
để làm tổn thương
Con luôn nhớ về những lời răn của "7 thiên sứ"
Khiến cho con luôn tỉnh táo.

[Lugaid]
Hãy vươn đến ánh sáng (của chân lý)
Xa xa phía bên kia giới hạn
(hiểu biết của con người)
Ngươi đã đọc
những dòng chữ của thánh pháp
Dẫn dắt ngươi
đến ánh sáng trong tâm hồn ngươi...

[Gabriel]
Vậy giờ đây điều gì là đúng
và điều gì là tội lỗi?
Đó có phải là sự thử thách
của chốn thiên đàng?

Có phải Anna là một phù thủy
hay họ đã sai lầm trong việc chỉ định tên nàng
Quyển sách này chứa những gì
và phong ấn gì bên trong?

Ta là một tu sĩ
hoặc cũng có thể là một kẻ tội đồ
Một kẻ hay hồ nghi ư?
Hay một kẻ phản loạn?
Có phải quỷ sứ
đã dẫn lối ta đến "7 thiên sứ"
Ôi muốn chuộc lỗi cũng đã quá muộn rồi chăng?

Oh, ta đã làm gì thế này
Ta đã bị điều khiển bởi ý chí của một kẻ,
Lucifer, gã thiên thần phản bội
Hãy nói cho ta hỡi người lạ mặt,
ta đã làm gì thế này?
Chuyện gì đã diễn ra?

Chúng ta cần mang đến sự cứu rỗi
Chứ không phải chịu thua
sự dụ dỗ của gã ta – không thể!
Hãy nghiên cứu và thuyết giảng về thánh giới
Và không còn điều cấm nào dối trá
để làm tổn thương
Con luôn nhớ về những lời răn của "7 thiên sứ"
Khiến cho con luôn tỉnh táo.

[Lugaid]
Hãy vươn đến ánh sáng (của chân lý)
Xa xa phía bên kia giới hạn
(hiểu biết của con người)
Ngươi đã đọc
những dòng chữ của thánh pháp
Dẫn dắt ngươi
đến ánh sáng trong tâm hồn ngươi...

[Gabriel]
Trong tâm hồn ngươi?
 
×
Top Bottom