[Lyrics] Serpents In Paradise - Avantasia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Gabriel]
Reading the madness they took her away
under the cross.
Bailiff and bishop and monk –
Malleus Maleficarum - the law


Prayed for salvetion, I fought for her soul –
scared by the horned.
The devil was creeping around
until she died in the flames as he saw.

Father forgive me for I've hardly seen
the human deep within. Just an intention –
so holy and clear - paving the way to madness
for us...

Serpents on the way to paradise –
dying for love, fighting for ages.
Serpents on their way to paradise -
raging with anger and pain for the cross.


[Jakob]
Father forgive me for what I have done.
For I betrayed the one that I loved like a son.
Demons and spells are they reality?

The pest and the schism; the power of the Moon
We've got to fight. Keep out people afraid...
Keep them away from what they shall not see.

I see a menace to our paradise
in these evil times.
Heaves is burning, people are yearning
for a new doctrine, they are...

[Gabriel]
Serpents on the way paradise.

[Jakob]
Don't know they'll end in final damnation.

[Gabriel]
Serpents on the way to paradise...

[Jakob]
Raging with anger and pain against the Cross.

[Gabriel]
Lord if I'm an unbeliever - what do I believe?
Can you tell me lord what you had done
if you were me?
I have stared into the eyes
of innocence and fear.
I saw Anna in the tower in a lake of tears.
Something strange is going on and
still I don't know why.
I have stared into the secrets
they still try to hide.


Vandroiy can you tell me what you know about it all?
Vandroiy can you help me
to leave this prison hall?
Vandroiy can you help me
free Anna from the chain?
Vandroiy can you help me
to become a little sane?

Serpents on the way to paradise -
Dying for love, fighting for ages.
Serpents on their way to paradise
Raging with anger and pain...
[Gabriel]
Thông qua sự cuồng điên họ mang nàng đi xa (*)
Dưới bóng thập tự giá.
Gã quận trưởng, giám mục và thầy tu,
Với luật Malleus Maleficarum.

Cầu nguyện sự cứu rỗi,
ta tìm thấy linh hồn nàng
Bị đe dọa bởi một con vật có sừng dài
Qủy dữ đang trườn bò xung quanh
Cho đến khi nàng lìa đời
trong ngọn lửa như anh ta đã thấy.

Cha ơi, hãy tha thứ cho con
vì con đã từng chẳng nhận ra
Cái bản tính con người nằm sâu bên trong đó.
Chỉ là một ý định
thật thiêng liêng và trong sạch
– mở lối đến sự điên cuồng cho chúng con...

Những con quỷ trên đường đến thiên giới
chết cho tình yêu, chiến đấu cho thời đại
Thịnh nộ cùng cơn cuồng nộ
và nỗi đau cho thập giá.

[Jakob]
Cha ơi hãy thứ tha cho con
vì những gì con đã làm
Vì con đã phản bội một người
mà con xem như con đẻ
Những con quỷ và những lời nguyền
chúng có phải là sự thật

Những đồ sâu bọ và những con thú dữ,
sức mạnh của mặt trăng
Chúng ta phải chiến đấu,
cho mọi người thoát khỏi sự sợ hãi
Hãy khiến họ rời xa
những thứ họ sẽ chẳng thấy được bao giờ.

Ta thấy một sự đe dọa đến từ thánh giới
Trong những thời khắc của quỷ dữ.
Thiên đường đang rực lửa,
mọi người đang mong ngóng
Cho một học thuyết mới, chúng là...

[Gabriel]
Những con quỷ trên lối đến thiên đường

[Jakob]
Chẳng biết chúng có kết thúc
trong sự đọa đày cuối cùng


[Gabriel]
Những con quỷ trên đường đến thiên đường

[Jakob]
Cơn thịnh nộ cùng sự giận dữ
và nỗi đau chống lại Thập giá.

[Gabriel]
Chúa ơi, nếu con là một kẻ hồ nghi
– con phải tin gì đây? (*)
Có thể nói cho con chăng Ngài sẽ làm gì
Nếu Ngài là con?
Con đã nhìn rõ trong đôi mắt
của sự vô tội và sợ hãi
Con đã thấy Anna trong ngôi tháp
trong hồ nước mắt.
Có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra
Mà con vẫn chưa rõ tại sao?
Con đã thấy rõ những bí mật (mà)
Họ vẫn còn cố che dấu.

Vandroiy ông có thể nói cho ta
những gì ông biết chăng?
Vandroiy ông có thể giúp ta chăng
để rời khỏi cái nhà ngục này
Vandroiy ông có thể giúp ta chăng
giải thoát Anna khỏi những xiềng xích?
Vandroiy ông giúp ta được không
để có được một chút tỉnh táo thôi?
 

×
Quay lại
Top