[Lyrics] Sign Of The Cross - Avantasia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Gabriel]
From a world of reign they come...

[Pope]
In a world of mammon we have found it all!
Fighting for pride and for gold.
But the key to the reign, to the ultimate control:
wisdom of the old.

We have been elect to drain the wine
of Gnosis to hide it and pray.
Got to save our children from the Beast.
We are on the way.

[Elderane]
Remaining in darkness
the land of salvation will drown.
And when we'll have vanished
slavery will take your freedom down.

[Gabriel]
Seven eyes to be blind forever, in time:
Sign of the cross...
Hell arise! Castigation under the sign,
sign of the cross - make us drown in altar wine.

[Bishop von Bicken]
In the heart of justice called Horeb long ago
Moses got carvings in stone.
Imposed to judge those who do not fear
the only, the holy, the lord.

[Gabriel]
The blood of anger and pain:
Ink of the Old Testament.
I know they'll end their crusade,
drown in the blood of The Lamb.

[Elderane]
Remaining in darkness
the land of salvation will drown.
And when we'll have vanished
slavery will take your freedom down.

[Gabriel]
Seven eyes to be blind forever in time:
Sign of the cross...
Hell arise! Castigation under the sign,
sign of the cross - make us drown in altar wine.

[Regrin]
You have been the chosen one,
so welcome to this place.
Vandroiy's told us you would come
to help us win the race.
Bring back the seal from the men
who don't know what they do.
Seemed to be a fool without and own way of life.
But you've been a sleeping mind
and you woke up on time.
You've got the power to save us and finally you.

[Gabriel]
A dream is forever.
The land of salvation can't drown.
These enchanting colors -
who could have the might to tear it down?


Seven eyes to be blind forever in time:
Sign of the cross...
Hell arise! Castigation under the sign,
sign of the cross - make us drown in altar wine.
[Gabriel]
Từ thế giới (mà họ) thống trị họ đến nơi đây...

[Đức Giáo hoàng]
Trong thế giới của tiền tài
chúng ta có thể tìm được tất cả!
Chiến đấu cho niềm kiêu hãnh và cho vinh quang!
Nhưng chìa khóa để đi đến uy quyền,
Để đến sự thống trị cuối cùng:
(là) Trí tuệ ngàn năm!

Chúng ta đã từng quyết định
uống cạn rượu của Sự cứu rỗi
Để giấu nó đi và nguyện cầu.
Cần cứu những đứa trẻ của chúng ta
thoát khỏi kẻ thù của Chúa.
Chúng ta đang làm điều đó.

[Elderane]
Còn lại trong bóng tối
vùng đất của sự cứu rỗi sẽ bị nhấn chìm.
Và một khi chúng ta đã không còn
ách nô lệ sẽ tước đi sự tự do của các người.

[Gabriel]
Bảy đôi mắt đã bị che mờ mãi mãi,
lúc này chỉ có:
Dấu hiệu của thập tự giá
Địa ngục trỗi dậy!
Sự trừng phạt biểu hiện dưới dấu hiệu
dấu hiệu Thập tự giá-
làm chúng ta đắm chìm trong rượu thánh.

[Giám mục Von Bicken]
Trong trung tâm của công lý
có một nơi gọi là Horeb
cách đây đã lâu lắm rồi
Moses đã viết trên đá
Buộc phải phán xử những ai không sợ
người tốt nhất, thiêng liêng, Chúa!

[Gabriel]
Máu của sự căm hận và của nỗi đau:
Mực của Thánh Kinh Cựu ước.
Ta biết chúng sẽ kết thúc cuộc viến chinh,
ngập chìm trong máu của Chúa!(*)

[Elderane]
Còn lại trong bóng tối
vùng đất của sự cứu rỗi sẽ bị nhấn chìm.
Và một khi chúng ta đã không còn
ách nô lệ sẽ tước đi sự tự do của các người.

[Gabriel]
Bảy đôi mắt đã bị che mờ mãi mãi,
lúc này chỉ có:
Dấu hiệu của thập tự giá
Địa ngục trỗi dậy!
Sự trừng phạt biểu hiện dưới dấu hiệu
dấu hiệu Thập tự giá
-làm chúng ta đắm chìm trong rượu thánh

[Regrin]
Anh đã là người được chọn
rất hoan nghênh anh đến nơi này
Vandroiy bảo với chúng tôi rằng anh sẽ đến,
để giúp chúng tôi chiến thắng trong trận chiến này
Hãy lấy lại những phong ấn từ những người kia
họ chẳng biết họ đã phạm phải điều gì đâu.
Dường như là một trò hề
(khi)rời bỏ rồi làm chủ cuộc đời.
Nhưng anh đã từng ru ngủ tâm hồn mình
Và anh đã bừng tỉnh đúng lúc.
Anh đã có sức mạnh
để cứu chúng tôi và cuối cùng là bản thân anh.

[Gabriel]
Giấc mơ là vĩnh cửu.
Vùng đất của sự cứu rỗi không thể bị nhấn chìm
Những sắc máu của sự mê đắm
-ai có đủ sức mạnh để xé toạc nó ra?

Bảy đôi mắt đã bị che mờ mãi mãi,
lúc này chỉ có:
Dấu hiệu của thập tự giá
Địa ngục trỗi dậy!
Sự trừng phạt biểu hiện dưới dấu hiệu
dấu hiệu Thập tự giá-
làm chúng ta đắm chìm trong rượu thánh.


(*)The Lamb (of God): có nghĩa là Chúa!


 

×
Quay lại
Top