[Lyrics] Sifting - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Afraid to grade
Wouldn't it be fun
Cross says floss
Wouldn't it be fun
Wet your bed
Wouldn't it be fun

Sun felt numb
Wouldn't it be fun

Your eyes
Teacher said,
Your eyes
Teacher said,
Your eyes
Teacher said
The Preacher said

Don't have nothing for you

Spell the smell
Wouldn't it be fun
Search for a church
Wouldn't it be fun
Wet your bed
Wouldn't it be fun
Colt ain't cold
Wouldn't it be fun

Your eyes
Teacher said,
Your eyes
Teacher said
Your eyes
The Preacher said
the preacher said

Dont have nothing for you

Don't have nothng for you
Nơm nớp sợ lên lớp
Chuyện đó không vui sao?
Tạp chủng nói sồi lủng
Chuyện đó không vui sao?
Đái dầm trên gi.ường hầm
Chuyện đó không vui sao? (1)

Mặt trời nóng cảm thấy tê cóng
Chuyện đó không vui sao?

Coi chừng đó,
Thầy giáo nói
Coi chừng đó
Cô giáo nói
Coi chừng đó
Thầy giáo nói
Kẻ hay dạy đời nói

Chẳng có gì cho ngươi đâu

Đánh vần ngay cái mùi này
Chuyện đó không vui sao?
Tìm kiếm nhà thờ hiếm
Chuyện đó không vui sao?
Đái dầm trên gi.ường hầm
Chuyện đó không vui sao?
Khẩu súng không lạnh lùng
Chuyện đó không vui sao?

Coi chừng đó,
Thầy giáo nói
Coi chừng đó
Cô giáo nói
Coi chừng đó
Kẻ hay dạy đời nói
Kẻ hay dạy đời nói

Chẳng có gì cho ngươi đâu

Chẳng có gì cho ngươi đâu

---
(1): người viết lời chơi chữ điệp âm, WG cố gắng chuyển tải biện pháp tu từ đó.

 

×
Quay lại
Top