[Lyrics] The Jerk Song - Josh Henderson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What in the world was i thinking,
when i went and bought you those flowers and candy,
i was thinking that every girl wants a nice guy,
someone she can trust, but i guess i was not right.

what is wrong with me?...
or do i have to be...
a jerk so you'll want me...
a jerk so we can be...together happily and this time i will use you
and if you ask me nice, then i'll even abuse you
frequently i'll tell you, your fat and annoying,
frequently i'll tell you i don't want a girlfriend.

what is wrong with me?...
or do i have to be...a jerk so you'll want me
a jerk so we can be...together happily...
and i won't ever call you,
and i will cheat on you whenever i want to
after that i'll tell you i'm sorry, forgive me
then i don't know why but you want to be with me

what is wrong with you?
its sad but it is true,
you're forcing me to play, the same old stupid games,
cause you want what you can't have,
so i have to treat you bad,
i don't mean to be so mean,
but you're forcing me to be...a jerk so you'll want me
a jerk so we can be...together happily
together happily

then you'll leave me, and you'll find a man
who'll love you so much he'll ask for your hand
gonna call my mum and treat you like you're trash
i don't know why but you'll still want me back.

what is wrong with you?
it's sad but it is true,
you're forcing me to play, the same old stupid games,
cause you want what you can't have,
so i have to treat you bad,
i don't mean to be so mean,
but you're forcing me to be...a jerk so you'll want me,
a jerk so we can be...together happily...
together happily, we'll be together happily.
Điều gì trong thế giới này mà tôi đang nghĩ đến,
Khi tôi đi và mua cho em những hoa và kẹo kia,
Tôi đã nghĩ rằng mọi cô gái đều muốn một anh chàng tốt,
Ai đó mà cô ấy có thể tin tưởng, nhưng tôi đoán là mình sai.

Có điều gì với tôi sao?...
Hay tôi đang là gì...
chàng Sở Khanh rồi em sẽ muốn tôi...
Chàng Sở Khanh rồi chúng ta có thể... cùng nhau vui vẻ và lần này tôi sẽ dùng em
và nếu em hỏi tôi tử tế, tôi thậm chí sẽ lợi dụng em
dần dần tôi sẽ nói với em rằng, em mập và em thật phiền hà,
dần dần tôi sẽ nói rằng tôi không muốn có bạn gái.

Có điều gì với tôi sao?...
hay tôi phải trở thành... tên Sở Khanh rồi em sẽ muốn tôi
Sở Khanh rồi ta có thể... cùng nhau vui vẻ...
Và tôi sẽ không gọi điện cho em,
Và tôi sẽ lừa dối em mọi lúc tôi muốn
sau đó tôi sẽ nói xin lỗi, bỏ qua cho anh
rồi tôi không biết tại sao nhưng em muốn được bên tôi

Có gì với em sao?
Thật đau buồn nhưng là sự thật,
Em ép tôi chơi, những trò ngu ngốc cũ rích,
Bởi vì em muốn những gì em không thể có
Thế nên tôi phải cư xử với em thật tệ,
Tôi không cố tình,
Nhưng em ép tôi trở thành...tên Sở khanh rồi em sẽ muốn tôi
tên Sở khanh để rồi ta có thể...vui vẻ với nhau
vui vẻ với nhau

Rồi em sẽ rời xa tôi, và em sẽ tìm một anh chàng
sẽ yêu em thật nhiều, anh ta sẽ đòi hỏi tự tay em
gọi cho mẹ tôi và đối xử với em như đồ bỏ
Không biết tại sao nhưng em vẫn muốn tôi quay lại.

[]?

 
×
Quay lại
Top