[Lyrics] Here We Are (Tell Me It's Okay) - Josh Henderson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here we are, we been here yes we have
Can you tell me, we're OK?
We face to face but are we still apart
Can You tell me it's ok

You can't know what you done
you can't know what you done

You can stay, you can go
Still or never be the same
But I hope that were OK

you can't know what you done
now you don't know how I changed

I know, I was wrong
I'm sorry that I hurt you
can you tell me it's OK

here we are, we been here before
can you tell me it's ok

You case no watch you done
you can't no watch you done
now you don't know ho I changed

I know, I was wrong
I'm sorry that I hurt you
can you tell me it's OK
Chúng ta ở đây, ở đây, phải, đã ở đây
Có thể nói với anh không, chúng ta ổn mà?
Chúng ta mặt đối mặt nhưng xa cách
Có thể nói với anh rằng tốt không

Em không thể biết điều em đã làm
(x2)

Em có thể ở lại, có thể ra đi
vẫn thế hoặc không bao giờ như thế
Nhưng anh hy vọng là tốt đẹp

Em không thể biết điều em đã làm
Giờ em không biết anh đã thay đổi thế nào

Anh biết anh đã sai
Xin lỗi đã làm tổn thương em
Có thể nói anh nghe rằng vẫn ổn không

Chúng ta ở đây, ở đây từ trước
Có thể nói anh nghe vẫn tốt đẹp không

[]

 
×
Quay lại
Top