[Lyrics] Here We Go Again - Demi Lovato

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'll throw all of your stuff away
Then I'll clear you right out of my head
I'll tear you right off my heart
And ignore all your messages

I'll tell everyone we are through
'Cause I'm so much better without you
But it's just another petty lie
'Cause I break down
Every time you come around
Oh, oh

So how did you get here under my skin?
Swore that I'd never let you back in
Should've known better
Been trying to let you go
'Cause here we go, go, go again
Hard as I try, I know I can't quit
Something about you is so addictive
We're falling together
You think that by now, I'd know
'Cause here we go, go, go again

You never know what you want
And you never say what you mean
But I start to go insane
Every time that you look at me

You only hear half of what I say
And you're always showing up too late
And I know that I should say goodbye
But it's no use
Can't be with or without you
Oh, oh

So how did you get here under my skin?
Swore that I'd never let you back in
Should've known better
Been trying to let you go
'Cause here we go, go, go again
Hard as I try, I know I can't quit
(Know I can't quit)
Something about you is so addictive
(So addicting)
We're falling together
You think that by now, I'd know
'Cause here we go, go, go again
(Again)
And again and again and again and again and again

I threw all of your stuff away
And I cleared you right out of my head
And I tore you right off my heart
Oh, oh
Oh, oh

So how did you get here under my skin?
(Under my skin)
Swore that I'd never let you back in
Should've known better
Been trying to let you go
'Cause here we go, go, go again
Hard as I try, I know I can't quit
(Know I can't quit)
Something about you is so addictive
(Addictive)
We're falling together
You think that by now, I'd know
'Cause here we go, go
Here we go again
Here we go again
Should've known better
Been trying to let you go
'Cause here we go, go, go again
Again and again
Again and again

And again and again and again and again
And again and again and again and again
And again and again and again and again
Em sẽ ném hết những thứ liên quan về anh
Sau đó em sẽ xoá anh ra khỏi tâm trí của em
Em sẽ kéo anh ra khỏi trái tim em
Và sẽ phớt lờ những tin nhắn của anh

Em sẽ nói với mọi người rằng chúng ta đã hết
Vì em sẽ tốt hơn nhiều khi không có anh
Nhưng điều đó chỉ là lời nói dối tầm thường khác
Vì em đang sụp đổ hoàn toàn
Mỗi khi anh đến gần em
Ôi ôi

Vậy làm sao mà anh lại tới đây để làm em bực mình
Em thề rằng em sẽ không bao để anh quay lại
Lẽ ra em phải biết
Là nên để anh đi
Vì giờ ta lại thế nữa rồi
Em cố, cố hết sức, em biết em không thể từ bỏ anh được
Có cái gì đó ở anh làm cho em say mê
Chúng ta cùng rơi xuống bên nhau
Anh đang nghĩ điều đó ,em biết mà
Vì giờ ta lại thế, thế nữa rồi

Anh không bao giờ biết anh muốn gì
Và anh cũng không bao giờ nói anh dự định làm gì
Nhưng em đang bắt đầu phát điên lên
Mỗi khi mà anh nhìn em

Anh chỉ nghe một nửa những gì em nói
Và anh luôn xuất hiện quá trễ
Và em biết rằng em nên nói lời tạm biệt
Nhưng điều đó chả ích gì
Em không thể có hoặc không có anh

Vậy làm sao mà anh lại tới đây để làm em bực mình
Em thề rằng em sẽ không bao để anh quay lại
Lẽ ra em phải biết
Là nên để anh đi
Vì giờ ta lại thế, thế nữa rồi
Quá khó để cố gắng vì em biết em không thể từ bỏ anh được
( biết rằng em không thể bỏ anh đựơc)
Mọi thứ về anh đều khiến em say mê
(Thật sự say mê)
Chúng ta đang rơi xuống bên nhau
Anh đang nghĩ điều đó, em biết mà
Vì giờ ta lại thế nữa rồi
lại thế nữa rồi

Em đã ném hết những thứ liên quan về anh
Và em đã xoá anh ra khỏi tâm trí của em
Em đã kéo anh ra khỏi tâm trí emVậy làm sao mà anh lại tới đây để làm em bực mình
Em thề rằng em sẽ không bao để anh quay lại
Lẽ ra em phải biết
Là nên để anh đi
Vì giờ ta lại thế, thế nữa rồi
Quá khó để cố gắng vì em biết em không thể từ bỏ anh được
( biết rằng em không thể bỏ anh đựơc)
Mọi thứ về anh đều khiến em say mê
(Thật sự say mê)
Chúng ta đang rơi xuống bên nhau
Anh đang nghĩ điều đó, em biết mà
Vì giờ ta lại thế nữa rồi
lại thế nữa rồi
Lẽ ra em phải biết
Là nên để anh đi
Vì giờ ta lại thế, thế nữa rồi

Lại cứ như thế, như thế nữa
Lại cứ như thế, như thế nữa
Lại cứ như thế, như thế nữa

 
×
Quay lại
Top