[Lyrics] Again And Again - Jewel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Listen dear
I need you to hear.
I cannot disappear
I've tried again and again and again.

I know we said
That we'd give up
You said we'd had enough

Again and again and again.

But you, you're always on my mind.
It's like this all the time.
Say it's cause you're mine
All mine...

And if you will, I will
Try to let it go.
And if you try, I'll try

Try to let it show us the way
'Cause love is here to stay
Just look me in the eye
This is do or die
And I will stay in love
'Till you say enough
There is no giving in
There is no giving up in love.


Walk down the street
Stare at lots of things
The fast and steady streams
Again and again and again.

Do what I should
Try to stay busy
Your face is all I see
Again and again and again.


But you, you're always on my mind.
It's like this all the time.
Say it's cause you're mine
All mine...

And if you will, I will
Try to let it go.
And if you try, I'll try
Try to let it show us the way

'Cause love is here to stay
Just look me in the eye
This is do or die
And I will stay in love
'Till you say enough
There is no giving in
There is no giving up in love.

Like a movie I once saw

In the darkness I recall
Feeling the beauty and the pain
And when you call my name
Say you feel the same.

Cause' if you will, I will
Try to let it go
And if you try, I'll try
Try to let it show.


And if you will, I will
Try to let it go
And if you try, I'll try
Try to let it show us the way
'Cause love is here to stay
Just look me in the eye
This is do or die
And I will stay in love

'Til you say enough
There is no giving in
There is no giving up in love
In love, in love
We're in love

I cannot disappear...
I've tried again and again and again...---------

Nghe này anh
Em muốn anh nghe rằng
Em không thể biến mất
Em đã cố
Lần nữa, lần nữa và lần nữa


Em biết chúng ta đã nói
Rằng ta sẽ bỏ cuộc
Rằng đã đủ lắm rồi
Lần nữa, lần nữa và lần nữa

Nhưng anh, anh luôn trong tâm trí em
Luôn ở đó
Bởi anh là của em
Là của em...


Và nếu anh sẽ, thì em cũng sẽ
Cố để nó qua đi
Và nếu anh cố, thì em sẽ cố
Để nó dẫn lối đôi ta
Vì tình yêu sẽ mãi ở đây
Hãy nhìn vào đôi mắt em
Chỉ có làm hoặc chết
Và em sẽ sống vì tình yêu

Cho đến khi anh nói đủ rồi
Sẽ không có sự nhượng bộ
Sẽ không có sự bỏ cuộc trong tình yêu

Bước đi trên con phố
Và quan sát mọi cảnh vật
Dòng đời nhanh chóng và xô bồ
Lại thế, lại thế, lại thế

Làm những gì có thể

Và cố tỏ ra bận rộn
Nhưng em chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh
Lại thế, lại thế, lại thế

Và nếu anh sẽ, thì em cũng sẽ
Cố để nó qua đi
Và nếu anh cố, thì em sẽ cố
Để nó dẫn lối đôi ta
Vì tình yêu sẽ mãi ở đây

Hãy nhìn vào đôi mắt em
Chỉ có làm hoặc chết
Và em sẽ sống vì tình yêu
Cho đến khi anh nói đủ rồi
Sẽ không có sự nhượng bộ
Sẽ không có sự bỏ cuộc trong tình yêu

Giống như một bộ phim mà em đã từng xem
Trong bóng tối gợi nhớ lại

Những gì đẹp đẽ và đau thương
Và khi anh gọi tên em
Nói rằng anh cũng thấy như vậy

Và nếu anh sẽ, thì em cũng sẽ
Cố để nó qua đi
Và nếu anh cố, thì em sẽ cố
Đó nó dẫn lối cho ta

Và nếu anh sẽ, thì em cũng sẽ

Cố để nó qua đi
Và nếu anh cố, thì em sẽ cố
Đó nó dẫn lối cho ta
Vì tình yêu sẽ mãi ở đây
Hãy nhìn vào đôi mắt em
Chỉ có làm hoặc chết
Và em sẽ sống vì tình yêu
Cho đến khi anh nói đủ rồi
Sẽ không có sự nhượng bộ

Sẽ không có sự bỏ cuộc trong tình yêu

Em không thể biến mất
Em đã cố
Lần nữa, lần nữa và lần nữa

 
×
Quay lại
Top