[Lyrics] I Will Love Again - Kelly Llorenna

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Did i ever tell you
How you live in me
Every waking moment
Even in my dreams

And if all this talk is crazy
And you don't know what i mean
Doesn't really matter
Just as long as i believe

I will love again
Though my heart is breaking
I will love again , stronger than before
I will love again
Even if it takes a lifetime to get over you
heaven only knows , i will love again

People never tell you
The way they truly feel
I would die for you gladly
If i knew it was for real

So if all this talk sounds crazy
And the words don't come out right
Doesn't really matter
If it gets me through the night

I will love again
Though my heart is breaking
I will love again , stronger than before
I will love again

Even if it takes a lifetime to get over you
heaven only knows

If im true to myself
nobody else can take the place of you
Ive got to move on
Tell me what else can i do

I will love again
Though my heart is breaking
I will love again , stronger than before
I will love again

Even if it takes a lifetime to get over you
heaven only knows

You can't stop me from loving again, breathing again, feeling again

I know one day i'll love again
Đã bao giờ em bảo anh
Anh hiện diện thế nào trong em
Mỗi khoảnh khắc em thức
Và thậm chí trong những cơn mơ

Và nếu tất cả câu chuyện này nghe thật điên khùng
Và anh không hiểu em định nói gì
Chẳng hề quan trọng
Miễn sao em tin.

Rằng em sẽ yêu trở lại
Dẫu con tim em đang tan nát
Và em sẽ yêu trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ
Em sẽ yêu trở lại
Dẫu cần cả đời mới quên hết mọi chuyện về anh
Chỉ có thượng đế mới biết, em sẽ yêu trở lại

Sẽ chẳng ai nói với anh
Thật sự, họ cảm thấy như thế nào
Và em sẽ rất vui lòng chết vì anh
Nếu em biết điều đó là chân thật

Và nếu tất cả câu chuyện này nghe thật điên khùng
Và mọi từ ngữ không diễn tả hết được
Chẳng hề quan trọng
Nếu điều đó đưa em qua suốt đêm dài.

Em sẽ yêu trở lại
Dẫu con tim em đang tan nát
Và em sẽ yêu trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ
Rồi em sẽ yêu trở lại.

Dẫu cần cả đời mới quên hết mọi chuyện về anh
Chỉ có thượng đế mới biết

Nếu như em nói thành thật với chính mình
Thì chẳng ai khác có thể thay thế nổi anh
Nhưng em phải tiếp tục thôi
Nói cho em biết, em còn có thể làm gì khác chăng

Em sẽ yêu trở lại
Dẫu con tim em đang tan nát
Và em sẽ yêu trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ
Em sẽ yêu trở lại

Dẫu cần cả đời mới quên hết mọi chuyện về anh
Chỉ có thượng đế mới biết được.

Anh không ngăn được em đâu, không thể ngăn em yêu, thở một lần nữa, và cảm nhận một lần nữa.
Em biết, rồi ngày nào đó, em sẽ yêu trở lại.


 
×
Quay lại
Top