[Lyrics] Thank You For Being A Friend - Andrew Gold

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Thank you for being a friend
Traveled down the road and back again
your heart is true you're a pal and a confidant

I'm not ashamed to say
I hope it always will stay this way
My hat is off, won't you stand up and take a bow

And if you threw a party

Invited everyone you knew
You would see, the biggest gift would be for me
and the card attached would say,
Thank you for being a friend

Thank you for being a friend
Thank you for being a friend
Thank you for being a friend

If it's a car you lack

I'd surely buy you a cadillac
Whatever you need, anytime of the day or night

I'm not ashamed to say
I hope it always will stay this way
My hat is off, won't you stand up and take a bow

And when we both get older
With walking canes and hair of gray
Have no fear, even though it's hardly here

I will stand real close and say,
Thank you for being a friend

(I want to thank you)
Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend

(I want to thank you)
Let me tell you bout a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend


And when we die, and float away
I\'ll see you there, and once again
Thank you for being a

Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend
(I want to thank you)
Thank you for being a friend

(I want to thank you)
Thank you for being a friend
Whoa, tell you about a friend
(Thank you right now, for being a friend)
Thank you for being a friend
(I wanna tell you right now, and tell you again)
Thank you for being a friend
(I wanna thank you, thank you, for being a friend)
Thank you for being a friend
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
Cùng tôi dạo khắp mọi nơi
Trái tim bạn chân thành
Bạn là người bạn thân, người bạn tri kỷ

Tôi không ngại ngùng gì khi nói
Tôi muốn chúng ta mãi như thế này
Tôi bỏ mũ ra rồi này, bạn không đứng dậy và chào tôi hay sao?


Và nếu bạn tổ chức một buổi tiệc
Hãy mời tất cả bạn bè
Bạn sẽ thấy, món quà lớn nhất là từ tôi
với chiếc thiệp có đính kèm dòng chữ
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi

Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
Cảm ơn vì đã là bạn của tôi


Nếu bạn không có một chiếc xe
Tôi chắc chắn sẽ mua ngay Cadillac cho bạn
Bất cứ gì bạn cần, dù là ngày hay đêm

Tôi không ngại ngùng gì khi nói
Tôi muốn chúng ta mãi như thế này

Và khi chúng ta đều già đi
Với chiếc gậy chống và mái tóc bạc

Chả có gì để sợ mặc dù mọi thứ có trở nên khó hơn
Tôi sẽ đứng thật gần bạn và nói
Cảm ơn vì đã là bạn tôi
Tôi muốn cảm ơn
Cảm ơn vì đã là bạn tôi
Tôi muốn cảm ơn
Cảm ơn vì đã là bạn tôi
Tôi muốn cảm ơn

Cảm ơn vì đã là bạn tôi
Tôi muốn cảm ơn
Cảm ơn vì đã là bạn tôi
Tôi muốn cảm ơn
Cảm ơn vì đã là bạn tôi

 

×
Quay lại
Top