[Lyrics] Tease Me - 3T

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️We can do it nice and slow

s.ex o'clock it's getting dark
And do all alone
So dim the lights, lock the door
Baby, come on

'Cos I've waited for this moment
For so long

I don't want just anybody
Who wants to get it on
I don't think that I can hold my feelings
Back no more
So baby, please stop
Ooh, it's getting hot
Girl, you better not
Why you always wanna tease me


I don't wanna waste no time
So bring your body close to mine
We can do it nice and slow
And easy
(I don't wanna waste)
I don't wanna waste no time
So baby, just let it all unwind
Girl, don't tease me


Well it's time
Let your mind
Blow the horn
Come a little closer baby
Don't be afraid
Let me show you the way to my love
Come on

'Cos I need somebody

do love me all night long
I don't want just anybody
Who wants to get it on
(I don't wanna waste no time)
I don't think that I can hold my feelings
Anymore
So baby, please stop
Ooh, it's getting hot
Girl you better not

Why you always wanna tease me

I don't wanna waste no time
(why you wanna tease)
Don't tease me
(No)
We can do it nice and slow
(I don't understad)
Why you wanna tease

(I don't understand)
Tease, tease me
I don't wanna waste no time
Why you wanna tease, don't tease me
Girl, don't tease me
(tease me, tease me)

I don't wanna waste no time
So bring your body close to mine

(tease me)
We can do it nice and slow
And easy
(don't tease me, baby)
I don't wanna waste no time
Baby, just let it all unwind
Girl, don't tease me

Why you wanna tease me

(Tease me)
Tease me
(Tease me)
Why you wanna tease me
(Tease me)
Say why you wanna, why you wanna, why you, why you, why you wanna tease me
(Tease me)
Why you wanna tease me
(Tease me, tease me)

No, no, no, no, no

(repeat chorus to end)
Chúng ta có thể làm "điều đó" nhẹ nhàng và từ từ mà...

Thời khắc dành cho "ch.uyện ấy" đã đến rồi,
Màn đêm bao phủ
Chỉ có hai ta thôi
Vặn nhỏ ngọn đèn, khóa chặt cửa vào

Em yêu, lại đây nào

Bởi tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi
Tôi không muốn bất kỳ một ai đó
Người cũng thích làm tình với tôi
Tôi không nghĩ mình có thể kìm nén những cảm xúc này nữa
Cưng ơi, hãy dừng lại
Nóng lên rồi đó
Em yêu à, đừng có...

Sao em cứ muốn trêu tôi thế?

Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa
Vậy hãy tiến sát lại đây
Chúng mình có thể nhẹ nhàng và từ từ...
Dễ dàng thôi
(Tôi không muốn lãng phí)
Tôi không muốn lãng phí thời gian
Nên em ơi, thả lỏng đi nào

Cưng à, đừng "vờn" tôi nữa

Đã đến lúc
Để tâm trí em
Thả lỏng
Gần hơn chút nữa
Đừng sợ
Để tôi chỉ cho em con đường đến với tình yêu của tôi
Nào!


Bởi tôi cần một ai đó
"Yêu" tôi cả đêm dài
Tôi không muốn bất kỳ một ai đó
Người cũng thích làm tình với tôi
(Tôi không muốn mất thời gian)
Tôi không nghĩ mình có thể kìm nén những cảm xúc này nữa
Cưng ơi, hãy dừng lại
Nóng lên rồi đó

Em yêu à, đừng có...
Sao em cứ muốn trêu tôi thế?

Tôi không muốn lãng phí thời gian
(Tại sao em cứ muốn "vờn" tôi)
Đừng trêu tôi nữa mà
(Đừng)
Mình có thể từ từ và nhẹ nhàng
(Tôi không hiểu)

Tại sao em cứ thích "vờn" tôi
(Tôi không hiểu)
Trêu, trêu tôi
Tôi không muốn mất thời gian
Tại sao cứ "vờn" tôi thế, đừng có chọc tôi mà
Em yêu, đừng trêu chọc tôi nữa
(Trêu tôi, trêu tôi)

Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa

Vậy hãy tiến sát lại đây
Chúng mình có thể nhẹ nhàng và từ từ...
Dễ dàng thôi
(Tôi không muốn lãng phí)
Tôi không muốn lãng phí thời gian
Nên em ơi, thả lỏng đi nào
Cưng à, đừng "vờn" tôi nữa

Tại sao em cứ thích trêu tôi?

(Vờn tôi)
Trêu tôi
(Trêu tôi)
Sao em cứ thích trêu chọc tôi
(Trêu tôi)
Nói đi, tại sao em muốn, tại sao em muốn, tại sao, tại sao, tại sao em thích "vờn" tôi thế?
(Trêu tôi)
Tại sao em muốn trêu đùa tôi
(Trêu tôi, trêu tôi)

Không x5
 
×
Top Bottom