[Lyrics] Catch Your Wave - The Click Five

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Catch Your Wave

In the middle of the night
That's when you caught my eye
I chased you round in memories
Through the breeze and trees and you tease me
But hey

The clock's turning around

And you're still playing these games
It's such a waste to bring me down, down, down
Don't bring me down cause

Hey girl,I wanna catch your wave
Hey girl,I wanna drift away with you
Hey girl,you've got an undertow
Hey girl,hey girl, don't wanna let you go

When I turned sixteen

That's when I started to dream
I chased you round in memories
Through the breeze and the trees and you tease me
But hey

Well every princess has her night
And I'm still in it for the fight
Not givin in, I'm gonna win, win, win
I'm gonna win cause


Hey girl,I wanna catch your wave
Hey girl,I wanna drift away with you
Hey girl,you've got an undertow
Hey girl,hey girl don't wanna let you go

I'm never gonna let you go

Hey girl, I wanna catch your wave
Hey girl, I wanna drift away with you

Hey girl, you've got an undertow
Hey girl, hey girl, dont wanna let you

Hey girl, I wanna catch your wave
Hey girl, I wanna drift away with you
Hey girl, you've got an undertow
Hey girl, hey girl, don't wanna let you
Hey girl, hey girl don't wanna let you go
I'll never let you go

Alright
Bắt gặp làn sóng

Vào giữa đêm
Là lúc em thu hút ánh mắt tôi
Đuổi bắt hình bóng của em trong kí ức
Xuyên qua bao trở ngại và em chọc tức tôi
Nhưng này


Đồng hồ đang quay ngược
và bạn vẫn đang chơi những trò chơi đó
Nó thật lãng phí và khiến tôi thất vọng
Xin đừng làm tôi thất vọng vì

[Chorus]
Này cô gái tôi muốn nắm bắt làn sóng của em
Này cô gái tôi muốn cuốn theo làn sóng ấy cùng em
Này cô gái em có được một con sóng dội từ bờ

Này cô gái,này cô gái,tôi không muốn em rời xa

Khi tôi đến độ tuổi 16
Đó là lúc tôi bắt đầu mơ mộng
Đuổi bắt hình bóng của em trong kí ức
Xuyên qua bao trở ngại và em chọc tức tôi
Nhưng này

Mỗi nàng công chúa đều có riêng một buổi tối của họ

Và tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến đó
Tôi sẽ không nhựng bộ
Tôi sẽ chiến thắng,chiến thắng,chiến thắng
Tôi sẽ chiến thắng vì

[Chorus]

Tôi sẽ không để em rời xa

[Chorus][X2]

Này cô gái,này cô gái,tôi không muốn em rời xa
Tôi sẽ không để em rời xa
Sẽ ổn thôi
 
×
Top Bottom