[Lyrics] Thank You - Jay Sean

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️When I was down and out
You put your life on hold to be there for me
What can I say?
If ever you're in doubt
In case you haven't noticed
There's nothing I won't do to make it up

I just wanna thank you for all that you've done

If I never told you or showed you enough
I just wanna thank you for all that you've done
You were always there when I needed someone

I've been a victim
Of All those things that women say
Us men don't do but I love you
But I never showed enough
Now you can hold me to this

There's nothing I won't do
Just show my love for you

I just wanna thank you for all that you've done
If I never told you or showed you enough
I just wanna thank you for all that you've done
You were always there when I needed someone

I would lie, I would try, I would die for you, baby
You know I would for you

Gotta know that there'll be times

When I don't speak how I feel
It ain't like I don't appreciate all the things you do
It's just that I'm not as open as you
It ain't like you complain
But I just want to tell you all the same

I just wanna thank you for all that you've done

If I never told you or showed you enough
I just wanna thank you for all that you've done
You were always there when needed someone

I just wanna thank you for all that you've done
If I never told you or showed you enough
I just wanna thank you for all that you've done
You were always there when I needed someone

I would lie, I would try, I would die for you baby

You know I would for you
I would lie, I would try, I would die for you baby
You know I would for you
Khi anh thất vọng và gục ngã
Cuộc đời anh luôn có em kề bên
Anh biết nói gì đây?
Nếu em từng nghi ngờ
Nếu em không bận tâm

Không có gì anh không thể làm được

Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Nếu anh không bao giờ nói hoặc tỏ cho em biết
Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Em luôn bên anh mỗi khi anh cần

Anh từng là một nạn nhân
Của tất cả những gì mà các cô gái nói
Đàn ông tụi anh không làm gì nhưng anh yêu em

Nhưng anh khộng bao giờ tỏ rõ ra
Giờ em có thể nói với anh điều này
Không có gì mà anh không dám
Bày tỏ tình yêu với em

Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Nếu anh không bao giờ nói hoặc tỏ cho em biết
Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Em luôn bên anh mỗi khi anh cần


Anh sẽ lừa dối, anh sẽ cố gắng, anh sẽ chết vì em, em à
Em biết anh sẽ làm vì em
Hãy biết rằng rồi sẽ có những lần

Khi anh không nói điều anh cảm nhận
Nó không giống như anh không hiểu rõ những điều em làm
Chỉ là anh không rộng rãi bằng em
Đó không phải như em oán trách
Nhưng anh chỉ muốn nói với em tất cả chỉ vậy thôi


Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Nếu anh không bao giờ nói hoặc tỏ cho em biết
Anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả mà em đã làm
Em luôn bên anh mỗi khi anh cần

Repeat:
.................................................. ......................................

 
×
Quay lại
Top