[Lyrics] Thank You For Loving Me - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's hard for me to say the things
I want to say sometimes
There's no one here but you and me
And that broken old street light
Lock the doors
We'll leave the world outside
All I've got to give to you
Are these five words when I

Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn't see
For parting my lips
When I couldn't breathe
Thank you for loving me
Thank you for loving me

I never knew I had a dream
Until that dream was you
When I look into your eyes
The sky's a different blue
Cross my heart
I wear no disguise
If I tried, you'd make believe
That you believed my lies

Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn't see
For parting my lips
When I couldn't breathe
Thank you for loving me

You pick me up when I fall down
You ring the bell before they count me out
If I was drowning you would part the sea
And risk your own life to rescue me

Solo

Lock the doors
We'll leave the world outside
All I've got to give to you
Are these five words when I

Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn't see
You parted my lips
When I couldn't breathe
Thank you for loving me

When I couldn't fly
Oh, you gave me wings
You parted my lips
When I couldn't breathe
Thank you for loving me
Thật khó để nói những điều này
Anh muốn nói rằng đôi khi
Khi chỉ có anh và em
Với chiếc đèn đường bị vỡ
Chúng ta khóa cửa lại
Và bỏ cả thế giới bên ngoài
Anh cho em tất cả những gì anh có
Chỉ có 5 từ khi anh nói
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Vì đã là đôi mắt anh
Khi anh không thấy đường
Vì đã hé mở đôi môi anh
Khi anh không hít thở
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã yêu anh

Anh chưa bao giờ biết anh có một ước mơ
Cho đến khi nó hiện hữu thành em
Khi anh nhìn vào mắt em
Một màu xanh khác của bầu trời
Chiếu qua tim anh
Và nhìn thấu con người anh
Nếu anh cố gắng nói dối, em sẽ làm anh tin
Rằng em tin lời anh

Cảm ơn em vì đã yêu anh
Vì đã là đôi mắt anh
Khi anh không thấy đường
Vì đã hé mở đôi môi anh
Khi anh không hít thở
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã yêu anh

Em đỡ anh khi anh vấp ngã
Em rung chuông trước khi họ đếm
Nếu anh chết đuối em sẽ rẽ đôi biển cả
Và không tiếc mạng sống để cứu anh

Chúng ta khóa cửa lại
Và bỏ cả thế giới bên ngoài
Anh cho em tất cả những gì anh có
Chỉ có 5 từ khi anh nói
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Vì đã là đôi mắt anh
Khi anh không thấy đường
Vì đã hé mở đôi môi anh
Khi anh không hít thở
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã yêu anh

Khi anh không thể bay cao
Em cho anh đôi cánh
Em hé mở đôi môi anh
Khi anh không hít thở
Cảm ơn em vì đã yêu anh


 
×
Quay lại
Top