[Lyrics] Someday - Marifil Niña Girado

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Someday you'll gonna realize
One day you'll see through my eyes
But then i won't even be there
I'll be happy somewhere
Even if i can't

I know
You don't really see my worth

You think your the last guy on earth
Well I've got news for you
I know I'm not that strong
But it won't take long
Won't take long

Chorus

Coz someday, someone's gonna love me
The way, i want you to need me

Someday, someone's gonna take your place
One day I'll forget about you
You'll see, i won't even miss you
Someday, someday

But now
I know you can't tell
I'm down,and I'm not down anyway
But one day these tears

They will all run dry
I won't have to cry
Sweet goodbye

Chorus

Coz someday, someone's gonna love me
The way, i want you to need me
Someday, someone's gonna take your place
One day I'll forget about you

You'll see, i won't even miss you
Someday, someday
Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra
Một ngày anh sẽ nhìn thấu đôi mắt em
Nhưng rồi em thậm chí chẳng ở đó
Em sẽ hạnh phúc ở đâu đó
Thậm chí nếu em có thể


Em biết
Anh còn chẳng thấy rõ giá trị của em
Anh nghĩ mình là người đàn ông cuối cùng trên Trái Đất
Vậy thì em có tin này cho anh đây
Em biết mình chẳng mạnh mẽ như vậy
Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng kéo dài lâu đâu
Không kéo dài lâu

Vì một ngày, ai đó sẽ yêu em

Theo cách em muốn anh cần em
Một ngày nào đó sẽ có người thay thế vị trí của anh
Một ngày em sẽ quen hết về anh
Anh sẽ thấy thôi, em còn không nhớ nhung anh
Một ngày nào đó, một ngày nào đó

Nhưng giờ
Em biết anh không thể nói
Em gục ngã và em không gục ngã bất cứ giá nào

Nhưng một ngày dòng lệ này
Tất cả sẽ khô mau
Em chẳng phải khóc lóc
Lời chia tay ngọt ngào

Vì một ngày, ai đó sẽ yêu em
Theo cách em muốn anh cần em
Một ngày nào đó sẽ có người thay thế vị trí của anh
Một ngày em sẽ quen hết về anh

Anh sẽ thấy thôi, em còn không nhớ nhung anh
Một ngày nào đó, một ngày nào đó

 

×
Quay lại
Top