[Lyrics] Send Me All Your Angels - Kris Allen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️What am I gonna do tonight
When I’m one step closer to the other side
It’s easy to pretend
But the world’s got me feeling out of place
How will all this end?
It’s so hard to say

Everyday, gotta face the fact that

I’m trying to reach the demons on my back
And I’m hoping to hold on
Don’t wanna make friend tonight
With the faces, with the faces
Not this time
When will all this end?
Just give me a sign

Send me all your angels tonight

I’m barely hanging on the edge of lonely
Trying to turn this all around before I
Hit the ground and end up face down
Send me all your angels, now

Better days are sure to come
I don’t wanna come undone
So show me what I’m living for, yeah

Send me all your angels tonight

I’m barely hanging on the edge of lonely
Trying to turn this all around before I
Hit the ground and end up face down
Send me all your angels, now
Send me all your angels now
Send me all your angels, now
Oh, ooh

What am I gonna do tonight

When I’m one step closer to the other side
Tôi sẽ làm gì đêm nay đây?
Khi từng bước một...tôi cận kề nửa bên kia
Thật dễ dàng để giả bộ
Nhưng thế giới này đã làm cho tôi thấy thật lạc lõng
Chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây?
Thật khó nói...


Mỗi ngày, phải đối mặt với sự thực
Rằng tôi đang gắng chạm vào ác quỷ sau lưng tôi
Và tôi hy vọng sẽ níu kéo được
Không muốn bạn bè gì đêm nay
Với những gương mặt này...
Không phải bây giờ...
Khi nào tất cả mới kết thúc?
Hãy cho tôi một dấu hiệu nào đó...


Đêm nay...gửi cho tôi tất cả những thiên thần của em
Tôi lơ lửng trên bờ vực của nỗi cô đơn
Cố gắng xoay chuyển mọi việc
Trước khi tôi đâm sầm xuống mặt đất
Hãy gửi cho tôi tất cả những thiên thần của em...

Những ngày tươi sáng sẽ đến đây
Tôi không muốn buông xuôi đâu...
Hãy cho tôi biết mục đích sống của cuộc đời mình...


Đêm nay...gửi cho tôi tất cả những thiên thần của em
Tôi lơ lửng trên bờ vực của nỗi cô đơn
Cố gắng xoay chuyển mọi việc
Trước khi tôi đâm sầm xuống mặt đất
Hãy gửi cho tôi tất cả những thiên thần của em...

Tôi sẽ làm gì đêm nay đây?
Khi từng bước một...tôi cận kề nửa bên kia 
×
Quay lại
Top