[Lyrics] Angels - MxPx

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

<a href="https://dbmedia.crossrhythms.co.uk/audio/mp3/25440-7.mp3" title="VnTopic MP3 Player" target="_blank">VnTopic MP3 Player - Click to Download</a><thead>

</thead>

In a room without a window, your head starts caving in
Your mind takes you to places, that it's never been
In a house without a hallway, there's nothing more to see
Four walls full of pickup sticks and atrophy
Where the sun shines bright and I don't have to lock my door
Where the moon is full and I'm not tired, anymore

Where angels carry me along the way

Where I can close my eyes at night and pray
Where angels sit and watch me while I look up to the sky
Where angels carry me along the way

In a grave without a body, the worms lay all alone
This room is a tomb, it's my home
In a song without a meaning, your mind starts going blank
Send in reinforcements, we need a tank
Where the sun shines bright and I don't have to lock my door

Where the moon is full and I'm not tired, anymore

Where angels carry me along the way
Where I can close my eyes at night and pray
Where angels sit and watch me while I look up to the sky
Where angels carry me along the way

Spread your wings around me, take me higher into the air
Free prisoners from shackles, teach them they should not despair
In time we all will know, our destination, which way we will go


Where angels carry me along the way
Where I can close my eyes at night and pray
Where angels sit and watch me while I look up to the sky
Where angels carry me along the way
Trong một căn phòng không cửa sổ, đầu bạn bắt đầu khuất phục
Trí bạn đưa bạn đến những nơi mà nó chưa đến bao giờ
Trong một căn nhà không có hành lang, chẳng còn gì nữa để nhìn

Bốn bức tường đầy kín những cái que cời và sự rã rời
Nơi mặt trời chiếu sáng và tôi không phải khóa cửa
Nơi mặt trăng tròn và tôi không còn mệt mỏi nữa

Nơi những thiên thần đưa tôi đi theo
Nơi tôi có thể nhắm mắt vào ban đêm và nguyện cầu
Nơi thiên thần ngồi và nhìn tôi khi tôi nhìn lên trời
Nơi thiên thần mang tôi đi theo

Trong ngôi mộ không xác, những con dòi nằm lẻ loi

Căn phòng này là một nấm mồ, đó là nhà tôi
Trong một bài hát vô nghĩa, tâm trí bạn bắt đầu trống rỗng
Gởi tiếp viện, chúng ta cần một chiếc xe tăng
Nơi mặt trời chiếu sáng và tôi không phải khóa cửa
Nơi mặt trăng tròn và tôi không còn mệt mỏi nữa

[Điệp khúc]

Giương rộng đôi cánh của bạn quanh tôi, đưa tôi bay cao lên không trung

Thả những tù nhân khỏi xiềng xích, dạy họ, họ không nên tuyệt vọng
Rồi chúng ta sẽ biết đích đến của chúng ta, phương hướng mà chúng ta sẽ đi

[Điệp khúc]

 

×
Quay lại
Top