[Lyrics] Someday - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Someday, someday, someday, oh
Someday, someday, someday, oh
Someday, someday, someday, oh
Someday, someday, someday

No, boy, don't call me feisty
I worked too hard for this, oh oh oh
No boy, No boy
Can find me easy to resist
But you boy, you boy
I know somewhere you exist
Yeah, I'm gonna find you
Someday, Someday
{someday, someday,someday, someday}

I ain't gonna find you running in Rome
Ain't gonna find you staying at home
Ain't gonna find you on the dance floor
Ain't gonna find you there for sure
I'm gonna find you
If I keep living, someday
{someday, someday, someday, someday}

Hey world, are you listening? {listening}
I got so much to say
I know it is a small world, small world
But sometimes I can't find my way {my way}
And I know, I know oh
It could happen any day
Just around the corner {just around the corner}
I'm gonna find you, someday
{someday, someday, someday, someday}

I ain't gonna find you running in Rome
Ain't gonna find you staying at home
Ain't gonna find you on the dance floor
Ain't gonna find you there for sure
I'm gonna find you
If I keep living, someday
{someday, someday, someday, someday}

Oh oh, I'm gonna find you
I'm gonna find you
{someday, someday, someday, someday}

I ain't gonna find you running in Rome
Ain't gonna find you staying at home
Ain't gonna find you on the dance floor
Ain't gonna find you there for sure
I'm gonna find you
If I keep living, someday
{someday, someday, someday, someday}

I know I'm gonna find you, someday
I'm gonna find you, someday
{someday, someday, someday, someday}
Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó

Không anh à đừng gọi em theo kiểu nóng nảy như thế
Em đã làm rất chăm chỉ cho việc đấy đó
Không đâu anh ,không đâu anh à
Anh có thể thấy em dễ dàng chịu đựng
Nhưng anh à, anh à
Em biết nơi mà anh có thể tồn tại
Em sẽ tìm thấy anh
Một ngày nào đó, ngày nào đó
(Một ngày nào đó, ngày nào đó.....)

Em không muốn thấy anh đang chạy thành Rome
Không muốn thấy anh ở nhà
Không muốn thấy anh đang trên sàn nhảy
Không muốn thấy anh có gì đó chắc chắn
Em sẽ tìm thấy anh
Nếu như mà em còn sống, vào một ngày nào đó
(Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó)

Nhìn thế giới kìa ,anh có đang nghe thấy
Em có rất nhiều thứ để nói
Em biết thế giới này rất nhỏ bé,chỉ là thế giới nhỏ bé
Nhưng thỉnh thoảng em không thể thấy con đường của em
Em biết ,em biết
Ngày nào đấy điều đó có thể xảy ra
Hãy cứ đi xung quanh góc nhà
Em phải tìm thấy anh ,một ngày nào đó thôi

Em không muốn thấy anh đang chạy thành Rome
Không muốn thấy anh ở nhà
Không muốn thấy anh đang trên sàn nhảy
Không muốn thấy anh có gì đó chắc chắn
Em sẽ tìm thấy anh
Nếu như mà em còn sống, vào một ngày nào đó
(Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó)

Em phải tìm thấy anh ,một ngày nào đó , em phải tìm thấy anh
(Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó)

Em không muốn thấy anh đang chạy thành Rome
Không muốn thấy anh ở nhà
Không muốn thấy anh đang trên sàn nhảy
Không muốn thấy anh có gì đó chắc chắn
Em sẽ tìm thấy anh
Nếu như mà em còn sống, vào một ngày nào đó
(Một ngày nào đó, ngày nào đó
Một ngày nào đó, ngày nào đó)

Em biết em phải tìm thấy anh ,một ngày nào đó,em phải tìm thấy anh
(Một ngày nào đó, ngày
 
×
Quay lại
Top