[Lyrics] Save Yourself - James Morrison

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm trying to change to make the best for us
But I'm just the same, same as I ever was
Oh, and if you stay with me, honestly it's what I want
But if you stay with me I know I'll hurt you more

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart

So tell me I'm wrong, please won't you change my mind?
This love's so intense sometimes it can lead you blind
Oh, and if you stay with me, honestly it's what I want
But if you stay with me I know I'll hurt you more

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart, save yourself

And I don't wanna let you go
But I know that it's the right thing to do, baby
And I don't think I'm that strong to say goodbye
I don't wanna see you cry

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart, save yourself
Said, it's only my heart, it's only my heart
Only, only my heart
Tôi đang cố gắng thay đổi để làm điều tốt nhất cho chúng ta
Nhưng tôi cũng tương tự thôi, như tôi từng như thế
Nếu như em ở lại cùng tôi, Cách chân thành đó là những gì tôi muốn
Nhưng nếu em ở lại cùng tôi thì tôi biết mình sẽ làm em tổn thương nhiều hơn

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi

Vậy hãy nói rằng tôi sai , xin em hãy thay đổi quyết định của tôi ?
Tình yêu này quá mãnh liệt đôi khi có thể khiến cho em mùa quáng
Ôi, nếu như em ở lại cùng tôi cách chân thành đó là những gì tôi muốn
Nhưng nếu em ở lại cùng tôi thì tôi biết mình sẽ làm em tổn thương nhiều hơn

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi, giữ lấy chính em

Và tôi không muốne m ra đi
Nhưng tôi biết đó là điều đúng để làm, em hỡi
Và tôi không nghĩ rằng tôi mạnh mẽ để nói lời chia ta
Tôi không muốn thấy em khóc

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi, giữ lấy chính em
Đã nói rằng chỉ có trái tim tôi, duy nhất trái tim tôi
Duy nhất, duy nhất trái tim tôi

 
×
Quay lại
Top