[Lyrics] Save A Little Love - Lil Eddie

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
1 Verse:
On the count of you I am guilty,
I'm not even surprised if you wanna leave,
You're telling me your heart feels empty,
I can't commit to you right now but,

Bridge:
In Time,
One day you're gonna be,
Be mine,
And I don't wanna see you cry,
Don't cry
Baby I've waited my,
Whole life,
So please understand girl.

Chorus:
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save A Little Love For Me,
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save A Little Love For Me.

2 Verse:
Please don't think I'm being selfish,
Girl you gotta see it for what it is,
Lately conversations failing,
And I don't know what else to do.

Bridge:
In Time,
One day your gonna be,
Be mine,
And I don't wanna see you cry,
Don't cry
Baby I've waited
my whole life,
So please understand girl.

Chorus:
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save A Little Love For Me,
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save A Little Love For Me.

Bridge:
I hope it's not too much for me to ask,
But everyday I pray our love will last,
I guess that only time can tell us that,
So I'll just wait and see if you'll save your love for me.

Chorus:
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save A Little Love For Me,
I know it may seem,
I'm not the man you need,
Promise me one thing,
Save Your Love For Me, for me, for me.
Save Your Love For Me, for me, for me.

Đoạn 1:
Trong lời buộc tội của em, anh có lỗi
Anh cũng không ngạc nhiên nếu em muốn ra đi
Em nói trái tim em dường như trống rỗng rồi
Giờ đây anh không thể trói buộc em, nhưng:

Đoạn nối:
Rồi đến lúc
Một ngày nào đó em sẽ là
Là của anh.
Và anh không muốn thấy em khóc
Đừng khóc
Em yêu, anh đợi em
Suốt cả cuộc đời mình
Vì thế, xin em hãy hiểu anh.

Điệp khúc:
Anh biết dường như là
Anh không là người em cần
Hứa với anh một điều:
Hãy giữ lại cho anh một chút tình yêu
Anh biết rằng
Anh không là người em muốn
Nhưng hứa với anh một điều thôi
Xin hãy giữ cho anh chút tình yêu em nhé !

Đoạn 2:
Đừng nghĩ rằng anh thật ích kỷ
Em yêu em phải hiểu vì cái gì, vì sao mà
Gần đây những lần nói cuyện đều thất bại
Anh không biết phải làm gì khác nữa.

Đoạn nối:
Rồi đến lúc
Một ngày nào đó em sẽ là
Là của anh.
Và anh không muốn thấy em khóc
Đừng khóc
Em yêu, anh đợi em
Suốt cả cuộc đời mình
Vì thế, xin em hãy hiểu anh.

Điệp khúc:
Anh biết dường như là
Anh không là người em cần
Hứa với anh một điều:
Hãy giữ lại cho anh một chút tình yêu
Anh biết rằng
Anh không là người em muốn
Nhưng hứa với anh một điều thôi
Xin hãy giữ cho anh chút tình yêu em nhé !

Đoạn nối:
Anh hy vọng mình không đòi hỏi quá nhiều
Nhưng mỗi ngày anh nguyện cầu tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Anh chắc rằng: chỉ thời gian mới có thể cho ta thấy điều đó
Vì thế anh sẽ chỉ đợi và nhìn ngóng em sẽ trao tình yêu cho anh.

Điệp khúc:
Anh biết dường như là
Anh không là người em cần
Hứa với anh một điều:
Hãy giữ lại cho anh một chút tình yêu
Anh biết rằng
Anh không là người em muốn
Nhưng hứa với anh một điều thôi
Xin hãy giữ cho anh chút tình yêu em nhé !
Trao anh tình yêu của em !

 
×
Top Bottom