[Lyrics] Save My Life - Xandria

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️My Soul feels empty
I'm drowning in my tears
It's pain I'm learning
My Heart is aching
Got poison in my veins
In hell I'm burning

Save my life

Save my life
Let these tears be our secret
My You and I
You and I
Once we were so close
Save my life

It's all or nothing
I'm asking you to give

Let live or die
Everything is better
Than this silent lie
Say that it's no lie!

Save my life
Save my life
Let these tears be our secret
You and I

You and I
Once we were so close
Save my life

I need you to save my life

Save my life
Save my life
Let these tears be our secret
You and I

You and I
Once we were so close
Save my life
Save my life
Let me feel you breathing
In your hands
In your hands
Is the heart of mine
Save my life
Linh hồn tôi trống rỗng
Tôi đang chết đuối trong nước mắt của tôi
Chính nỗi đau mà tôi học được
Đang khiến trái tim tôi phải chịu đựng
Chất độc chẩy trong máu,
Trong địa ngục đốt cháy cơ thể thôi

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi

Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để những giọt nước mắt là bí mật của chúng ta
Bạn và tôi
Tôi bà bạn
Chúng ta đã ở rất gần
Hãy cứu tôi

Tôi muốn bạn dành cho tôi
Tất cả hoặc không gì cả

Cùng sống hoặc chết
Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn
Là lời nói dối trong im lặng
Nói rằng dó là nói dối!

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để những giọt nước mắt là bí mất của chúng ta
Bạn và tôi

Bạn và tôi
Trước đây chúng ta đã từng rất thân thiết
Hãy cứu cuộc đời tôi

Tôi cần bạn cứu lấy tôi

Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Để những giọt nước mắt sẽ là bí mật của chúng ta
Bạn và tôi

Bạn và tôi
Một khi chúng ta đã rất gần
Hãy cứu lấy cuộc đời tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
Hãy để tôi thấy hơi thở của bạn
Ở trong cánh tay bạn
Trong cánh tay bạn
Là trái tim của tôi
Hãy cứu cuộc đời tôi
 
×
Top Bottom