[Lyrics] Life Of A Stranger - Nadia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
you saved my heart
you dont even know me
you saved my dream
you heard me scream
(woah)

my lost soul was saved by a stranger
who saved my life
you saved my life
why did you do it
what made you stop and turn around
do you even know the reason
why you had to help me out
just when i knew it
it was my time to sink or swim
you came along and pulled me out
of all the trouble i was in
why did you do it
why did you risk your life for mine
who'd have done the same for you
who'd have saved you just in time

you saved my heart
you dont even know me
you saved my dream
you heard me scream
(oh)
you saved my soul
love that you have shown me
you saved my life
you saved my life

where did u come from
how did u know i was alone
that i never stood a chance
to find a way out on my own

you sent a message
that i was hanging by a thread
by this very time tomorrow
they will leave me here for dead
why did u do it
why did u risk your life for mine
who'd have done the same for you
who'd have saved you just in time

you saved my heart
you dont even know me
you saved my dream
you heard me scream
my lost soul was saved my a stranger
you saved my life
you saved my life

save my life, save my life
save my heart, save my heart
and you dont even know me
(ooh)
save my soul, save my soul
save my dream, save my dream
save my life

you saved my heart
you dont even know me
you saved my dream
you heard me scream
(woah)
my lost soul
was saved by a stranger
who saved my life
you saved my life

you saved my heart
Anh đã cứu trái tim em
Anh thậm chí chẳng biết em
Anh đã cứu ước mơ của em
Anh nghe em thét gào
(woah)

Linh hồn đánh mất của em đã được cứu bởi một kẻ lạ
Người đã cứu cuộc đời em
Anh đã cứu cuộc đời em
Sao anh làm thế?
Điều gì làm anh dừng và quay lại?
Thậm chí anh có biết nguyên nhân không?
Sao anh phải giúp em thoát khỏi
Chi ngay khi em vừa biết rằng
Tới lúc phải chìm hay phải cố bơi
Anh đến và kéo em ra
Khỏi tất cả những khó khăn mà em đang ngập chìm
Sao anh làm thế?
Sao anh mạo hiểm cuộc sống của người vì em?
Ai sẽ làm điều tương tự cho anh?
Anh đã kịp thời cứu anh?

Anh đã cứu trái tim em
Anh thậm chí chẳng biết em
Anh đã cứu ước mơ của em
Anh nghe em thét gào
(oh)
Anh đã cứu linh hồn em
Tình yêu mà anh đã thể hiện cho em thấy
Anh đã cứu cuộc đời em
Anh đã cứu cuộc đời em

Anh đến từ nơi nào
Sao anh biết em đang lẻ loi
Rằng em chẳng bao giờ có khả năng
Một mình tìm kiếm lối thoát

Anh gởi một thông điệp
Rằng em đang bị đe dọa
Vào đúng lúc này vào ngày mai
Họ sẽ bỏ mặc em chết gục ở đây
Sao anh lại làm thế?
Sao anh mạo hiểm cuộc đời anh vì em?
Anh đã làm điều tương tự cho anh?
Anh đã cứu anh kịp lúc?

Anh đã cứu trái tim em
Anh thậm chí chẳng biết em
Anh đã cứu ước mơ của em
Anh nghe em thét gào
Linh hồn đánh mất của em đã được cứu bởi một kẻ lạ
Anh đã cứu cuộc đời em
Anh đã cứu cuộc đời em

Cứu cuộc đời em, cứu cuộc đời em
Cứu trái tim em, cứu trái tim em
Và anh thậm chí chưa biết em
(ooh)
Cứu linh hồn em, cứu linh hồn em
Cứu ước mơ em, cứu ước mơ em
Cứu cuộc đời em

Anh đã cứu trái tim em
Anh thậm chí chẳng biết em
Anh đã cứu ước mơ của em
Anh nghe em thét gào
(woah)
Linh hồn đánh mất của em đã được cứu bởi một kẻ lạ
Anh đã cứu cuộc đời em
Anh đã cứu cuộc đời em

Anh đã cứu trái tim em

 
×
Quay lại
Top